PHỤ LỤC 6 - Bảng nội dung vi phạm và các hình thức chế tài xử lý vi phạm người bán trên Sendo

Trở lại

Bảng nội dung vi phạm này không bao hàm tất cả trường hợp vi phạm mà được bổ sung cập nhật liên tục theo tình hình thực tế và có hiệu lực ngay thời điểm bổ sung.

 

STT

Nội dung vi phạm

 Hình thức xử lý vi phạm

Xử lý trên SP/ĐH/Shop

Nhắc nhở

Mức 1

Mức 2

Mức 3

1

Vi phạm một trong các quy định mở Shop

 

 

 

 

 

1.1

Thông tin đăng ký (thông tin liên hệ shop và người đại diện shop) không rõ ràng, cố ý gây nhầm lẫn về uy tín bán hàng.

Shop

 

x

   

1.2

Thông tin đăng ký không đầy đủ

Shop

x

     

1.3

Thông tin đăng ký không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam

Shop

 

 

x

   

1.4

Thông tin đăng ký có chứa hoặc thể hiện thương hiệu không được phép sử dụng

Shop

 

 

x

   

2

Vi phạm một trong các quy định đăng sản phẩm

 

 

 

 

 

2.1

Đăng sản phẩm sai danh mục ngành hàng/trùng sản phẩm

Hạ sản phẩm

x

     

2.2

Tên sản phẩm không đúng chính tả

Hạ sản phẩm

x

 

 

 

2.3

 Kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm cấm bán

Hủy sản phẩm

 

   

x

2.4

Kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm cấm vận chuyển

Hủy sản phẩm

 

 

x

 

2.5

Tên và hình ảnh sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng có liên quan đến danh mục cấm đăng bán

Hủy sản phẩm

 

 

x

 

2.6

Tên và hình ảnh sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam

Hạ/hủy sản phẩm

 

 

x

 

2.7

Tên và hình ảnh sản phẩm có chứa hoặc thể hiện thương hiệu không được phép sử dụng

Hạ sản phẩm

 

 

x

   

2.8

Giá sản phẩm ảo, bất hợp lý so với giá thị trường nhằm lừa đảo người mua hàng(đăng bán hàng giả/nhái)

Hạ/Hủy  sản phẩm

 

 

x

   

2.9

Thông tin sản phẩm không đúng hoặc không đồng nhất giữa thông tin đăng bán và sản phẩm thực tế(đăng bán hàng giả/nhái)

Hạ/hủy sản phẩm

 

x

 

 

 

2.10

Thông tin sản phẩm không có hoặc không đầy đủ về nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính sản phẩm và chế độ bảo hành (nếu có) theo yêu cầu của mỗi ngành hàng.

Hạ sản phẩm

 

x

 

 

 

2.11

Mọi hành vi cố ý vi phạm, mức độ nghiêm trọng, bao gồm nhưng không hạn chế các hành vi sau:

+ Đăng sản phẩm cấm bán

+ Sản phẩm giao thực tế không giống với hình ảnh đăng bán (giao thiếu, giao sai hoặc đơn hàng rỗng ruột) nhằm lừa đảo người mua hàng.

+ Đăng thông tin sản phẩm hợp lệ nhưng giao hàng thực tế là sản phẩm cấm bán.

+ Tạo đơn hàng ảo, giả mạo nhằm trục lợi từ các sự kiện khuyến mãi dành cho người mua hàng hoặc chương trình, quy định dành cho người bán.

+ Dùng bao bì đóng gói gây nhầm lẫn Sendo với các thương hiệu khác.

+ Các hành vi cố ý vi phạm khác gây ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của Sendo. 

Hủy tài khoản bán hàng và truy thu các phí tổn liên quan       

2.12

Sản phẩm kém chất lượng khi bị Người mua khiếu nại mà có đầy đủ bằng chứng chứng minh.

Hạ/Hủy sản phẩm

x

     

3

Vi phạm một trong các quy định đăng khuyến mãi

 

 

 

 

 

3.1

Tên, nội dung, thời gian thực hiện và các chi tiết khác của chương trình khuyến mãi không đúng hoặc đồng nhất với thực tế, cố tình gây nhầm lẫn cho người mua

Hạ/Hủy sản phẩm

 

 

x

 

 

 

3.2

Nâng cao giá sản phẩm và liên tục đăng ký các chương trình khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Hạ/Hủy sản phẩm

 

x

 

 

 

3.3

Không đảm bảo khuyến mãi trong suốt thời gian sự kiện theo yêu cầu quy định (nếu có) nhằm lừa đảo người mua

Hạ/Hủy sản phẩm

 

x

 

 

4

Vi phạm một trong các quy định đăng tin (viết blog)

 

 

     

4.1

Đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên Sendo.

 

Shop

 

 

 

x

 

4.2

Đăng tin không lành mạnh, liên quan đến sex, mua bán, môi giới bạn tình chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam

Shop

 

 

 

x

4.3

Đăng tin bài cạnh tranh không lành mạnh  xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu  hạ uy tín của người bán/thương hiệu khác

Shop

 

 

 

x

 

4.4

Đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người

Shop

 

 

x

 

 

5

Vi phạm một trong các quy định xử lý đơn hàng và vận chuyển

 

 

     

5.1

Không đảm bảo thời gian và quy trình xử lý đơn hàng theo quy định, gây tổn thất đến uy tín bán hàng

Shop

 

x

 

 

 

5.2

Shop cố ý hủy đơn hàng và tự giao hàng cho người mua nhằm lừa đảo.

Shop

 

 

x

 

5.4

Không đảm bảo các chứng từ đi kèm hàng hóa khi giao hàng cho đối tác vận chuyển

Shop

 

 

x

 

 

 

5.5

Không cung cấp chứng từ hàng hóa hợp lệ khi có yêu cầu

Shop

 

 

x

 

 

 

5.6

Không đảm bảo quy trình giao nhận hàng hóa với nhà vận chuyển

Hủy đơn hàng

x+ không giải quyết khiếu nại phát sinh với nhà vận chuyển

 

 

 

6

Vi phạm một trong các quy định đóng gói hàng hóa

 

 

 

 

 

6.1

Không đảm bảo quy định theo Phụ lục 3 – Quy định đóng gói hàng hóa vận chuyển

Hủy ĐH

 

x

 

 

 

6.2

Không ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng thông tin đơn hàng theo quy định

Hủy ĐH

 

x

 

 

 

7

Vi phạm một trong các quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại

 

 

 

   

7.1

Không tích cực phối hợp cùng Sendo để giải quyết khiếu nại phát sinh

Shop

 

x

 

 

 

7.2

Không chủ động liên lạc với Người mua để đưa ra phương án giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của Sendo

Shop

 

x

 

 

 

7.3

Có hành vi không phù hợp trong suốt quá trình giao dịch với Người mua hàng

Shop

 

 

x

 

7.4

Không thực hiện bảo hành sản phẩm đúng như cam kết mô tả

Shop

 

x + Truy thu các phí tổn liên quan

 

 

 

7.5

Shop có >= 3 đơn hàng bị khiếu nại lỗi của Shop (đối với shop có dưới 100 đơn hàng đủ điều kiện để lập khiếu nại) hoặc tỷ lệ đơn hàng khiếu nại/tổng đơn hàng đủ điều kiện lập khiếu nại từ 2% (đối với shop có từ 100 đơn hàng đủ điều kiện để lập khiếu nại) trong vòng 60 ngày (*)

Shop

 

x

8

Vi phạm một trong các quy định thanh toán hoặc liên quan đến Senpay

 

 

 

 

 

8.1

Không thực hiện nghĩa vụ chi trả các khoản thuế, phí, truy thu, phạt và các chi phí khác theo quy định

Đóng băng tài khoản Senpay

 

x

 

 

 

8.2

Có hành vi trục lợi khi tham gia chương trình bán hàng trên Sendo

Hủy tài khoản Senpay

     

x

9

Vi phạm quy định Người bán khi tham gia Chương trình/ Sự kiện thúc đẩy bán hàng do Sendo tổ chức (phân phối mã giảm giá, điểm Sen, MPVC…)

Đóng băng tài khoản Senpay

 

 

x

     

10

Shop tự vận chuyển vi phạm

Shop

x

 

 

 

10.1

Shop tự vận chuyển không cập nhật tình trạng đơn hàng

Shop

x

 

 

 

10.2

Shop tự vận chuyển cố ý thay đổi hình thức kinh doanh nhằm trục lợi chương trình/sự kiện khuyến mãi của Sendo

Shop

 

x

 

 

11

Phạt Shop do tỉ lệ đơn hàng hoàn tất dưới mức quy định

 

 

     

11.1

Tỷ lệ hoàn tất đạt mức 40% đến dưới 60%

Shop

 

x

   

11.2

Tỷ lệ hoàn tất đạt dưới 40%

Shop

 

 

x+ xóa toàn bộ sản phẩm   

(*) Ghi chú: 

  1. Thời gian xét duyệt: Định kỳ ngày làm việc đầu tiên của tháng

  2. Dữ liệu xét duyệt: Đơn hàng phát sinh trong 60 ngày có khiếu nại lỗi của Shop, Đơn hàng đủ điều kiện lập khiếu nại là Đơn hàng có tình trạng: đã giao hàng, hoàn tất và đóng.

 

Trong đó, các mức áp dụng được quy định xử lý như sau: 

Nhắc nhở

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Email/Điện thoại nhắc nhở

Hạ Shop 3 ngày

Hạ Shop 7 ngày

Hủy Shop


Các trường hợp áp dụng tăng/hạ mức vi phạm: 

      •  Trong vòng 30 ngày nếu Shop vi phạm 03 lần nhắc nhở -> áp dụng vi phạm mức 1.

      •  Trường hợp Shop vẫn tiếp tục vi phạm hoặc vi phạm quy định khác trong 30 ngày tiếp theo -> áp dụng tăng thêm 1 mức vi phạm.

      •  Mức vi phạm 3 (Hủy Shop) là mức vi phạm cao nhất và các thông tin đăng ký shop sẽ không được tiếp tục sử dụng để bán hàng trên Sendo.

      •  Trường hợp các vi phạm của Shop ở mức độ nghiêm trọng (ví dụ như hành vi cố ý vi phạm, số lượng đơn hàng lớn, số lượng sản phẩm lớn, giá trị đơn hàng lớn …) -> áp dụng mức phạt tăng thêm 1 mức.

      •  Trường hợp vi phạm khi các Shop đang đạt danh hiệu Shop Uy Tín hoặc Shop Tích Cực thì Shop sẽ mất toàn bộ danh hiệu và các ưu đãi liên quan ngay lập tức mà không cần thông báo trước. 

Trong mọi trường hợp, các vấn đề vi phạm phát sinh trên Sàn giao dịch TMĐT Sendo sẽ do Sendo là đơn vị xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng phù hợp với chính sách này và quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, thành viên của Tập đoàn FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Số ĐKKD: 0312776486