6.2 Quy định chức năng hoạt động Ví Người Bán

Trở lại

2.1 Quy chế hoạt động:

a. Người Bán được cấp tài khoản Ví Người Bán sau khi khởi tạo cửa hàng và hoàn tất thực hiện liên kết Ví Senpay có đăng ký tối thiểu một tài khoản ngân hàng còn hoạt động, tên tài khoản Ví Senpay phải trùng với tên tài khoản ngân hàng nhận tiền. Hạn mức rút tiền và phí rút tiền về ngân hàng được quy định tại Senpay. Tham khảo thêm đường link dưới:

https://help.senpay.vn/hc/vi/articles/115001624267

b. Thông tin Ví Người Bán được mặc định trùng khớp với thông tin Ví Senpay khi thực hiện liên kết, bao gồm họ và tên tài khoản, email (nếu có) và số điện thoại liên kết Ví Senpay. Số điện thoại này có chức năng nhận OTP (One Time Password) khi Người Bán thao tác rút tiền từ Ví Người Bán về Ví Senpay hoặc ký quỹ từ khóa thương hiệu.

c. Tên tài khoản Ví Người Bán được xem là tên người sở hữu tài khoản bán hàng trên Sendo.

d. Ví Người Bán chỉ hoạt động khi Người Bán thực hiện đầy đủ các bước chứng thực tài khoản Ví Senpay và liên kết thành công tài khoản ngân hàng theo quy định hiện hành của Senpay.

e. Ví Người Bán dùng để nhận tiền thanh toán toàn bộ các đơn hàng của Người Bán trong suốt quá trình hoạt động trên Sendo theo quy định và quy trình hiện hành.

f. Sendo có quyền tạm giữ hoặc từ chối giao dịch chuyển tiền thanh toán đối với các đơn hàng đang xử lý khiếu nại, vi phạm quy định người mua hoặc Người Bán khi phát hiện dấu hiệu có hành vi gian lận hoặc không được phép theo quy định hiện hành của Sendo.

g. Trong trường hợp Người Bán vi phạm quy định chính sách Người Bán, Sendo có quyền đơn phương khóa tài khoản bán hàng, Ví Người Bán, Ví Senpay có thời hạn hoặc vĩnh viễn, thực hiện truy thu, áp dụng chế tài liên đới đối với các tài khoản bán hàng, Ví Người Bán, Ví Senpay có liên quan hoặc cùng một chuỗi, một tổ chức.

h. Sendo có quyền sử dụng tiền trong Ví Người Bán hoàn lại cho Người Mua trong trường hợp Người Bán bị Người mua khiếu nại không nhận được hàng hoặc hàng hoá không đúng như mô tả và yêu cầu trả lại hàng mà Người Bán không đưa ra được bằng chứng hợp lý chứng minh đã chuyển hàng theo đúng mô tả.

i. Người Bán vi phạm các quy định thanh toán qua Ví Người Bán sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục 6 của Chính sách Người Bán hiện hành. Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng thuộc về Sendo.

2.2 Các chức năng hoạt động Ví Người Bán:

  2.2.1 Nhận tiền thanh toán đơn hàng:

a. Sendo sẽ chuyển tiền đơn hàng vào Ví Người Bán khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 ◾ Tài khoản Ví Người Bán đang hoạt động.

 ◾ Trạng thái đơn hàng được cập nhật Hoàn tất.

 ◾ Sendo đã nhận được tiền đơn hàng từ nhà vận chuyển.

 ◾ Đơn hàng không có khiếu nại hoặc khiếu nại đã được đóng.

b. Khi Người Mua thanh toán tiền hàng bằng hình thức trực tuyến hoặc Người Mua thanh toán tiền hàng khi nhận hàng (COD), Sendo thu phí của Người Bán dựa trên giá trị giao dịch đơn hàng, bằng cách khấu trừ trực tiếp vào số tiền đơn hàng được chuyển vào Ví Người Bán. Mức phí sẽ thu đối với mỗi hình thức thanh toán, áp dụng từ ngày 01/7/2021 như sau:

Hình thức thanh toán

Thẻ tín dụng

Thẻ ATM

Ví điện tử

Ví điện tử Senpay

hoặc

chuyển khoản ngân hàng 

 

COD 

(Thanh toán khi nhận hàng)

 

ZaloPay

 MoMo

Smartpay

Viettelpay 

Utop

Foxpay

Mức phí

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

  2%  2%

   2.2.2 Nạp tiền – rút tiền

a. Ví Người Bán cho phép Người Bán thực hiện việc nạp tiền từ Ví Senpay nhằm mục đích thực hiện ký quỹ hoặc khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động của tài khoản bán hàng.

b. Ví Người Bán cho phép Người Bán thực hiện rút tiền về Ví Senpay và sử dụng số dư ví Senpay phục vụ cho các hoạt động như: chuyển tiền giữa các tài khoản Ví Senpay, rút tiền về tài khoản ngân hàng, mua sắm, thanh toán hóa đơn … theo quy định hiện hành của Senpay

c. Hạn mức nạp tiền, rút tiền được quy định như sau:

Đối tượng

(Áp dụng đối tượng Ví Senpay tại thời điểm thực hiện giao dịch)

Tổng hạn mức

nạp tiền/ngày

(VNĐ)

Tổng hạn mức

rút tiền/ngày

(VNĐ)

Số lần nạp tiền, rút tiền/ngày

Tài khoản Ví Senpay cá nhân

50.000.000

100.000.000

Không giới hạn

Tài khoản Ví Senpay doanh nghiệp

5.000.000.000

5.000.000.000

Không giới hạn

  2.2.3 Ký quỹ - Hủy ký quỹ:


a. Ví Người Bán cho phép Người Bán thực hiện ký quỹ hoặc hủy ký quỹ theo quy định hiện hành của Sendo.

b. Khi Người Bán thực hiện ký quỹ thành công thì số dư khả dụng sẽ chuyển thành số dư ký quỹ với hạn mức tương ứng với hạn mức ký quỹ đã thực hiện và ngược lại đối với trường hợp hủy ký quỹ.

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486