ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHÀ BÁN HÀNG THAM GIA BÁN HÀNG MUA TRƯỚC TRẢ SAU TẠI SENDO

Trở lại

I. ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

Các từ ngữ sử dụng trong điều khoản và điều kiện này được hiểu như sau:

◾ Điều khoản và điều kiện: là điều khoản và điều kiện nhà bán hàng tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau trên sàn Thương mại điện tử Sendo (TMĐT Sendo).

◾ Phương thức thanh toán Mua Trước Trả Sau: Là hình thức thanh toán mà người mua hàng sử dụng công cụ thanh toán Mua Trước Trả Sau của các Đối tác Sendo để thanh toán cho các giao dịch mua hàng trên sàn TMĐT Sendo.

◾ Công cụ thanh toán Mua Trước Trả Sau: Là sản phẩm do Đối tác Sendo cung cấp dựa trên kết quả đánh giá của từng người mua hàng mà Đối tác Sendo sẽ cấp một số dư mua hàng nhất định cho phép người mua hàng sử dụng để thanh toán mua hàng trên Sendo.

◾ Nhà Bán hàng (Người Bán): là cá nhân/ tổ chức bán hàng trên Sendo đồng ý và chấp

nhận tham gia chương trình bán hàng “Mua Trước Trả Sau”

◾ Ví Nhà Bán hàng /ví Người Bán: là tài khoản dành cho Người bán nhằm phục vụ cho việc quản lý dòng tiền đơn hàng trong thời gian hoạt động trên Sendo.

◾ Sendo/Sendo.vn: Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, đơn vị chủ quản sàn Thương Mại điện tử Sendo.vn.

◾ Phí dịch vụ Mua Trước Trả Sau: Là khoản phí dịch vụ mà Nhà Bán hàng thanh toán cho Đối tác của Sendo, được tính bằng % trên giá trị đơn hàng đã bán thành công và được thanh toán bằng Phương thức thanh toán mua trước trả sau.

II. ĐIỀU 2: TỔNG QUAN

Điều khoản và điều kiện này được hiểu là bản quy định dành cho Nhà Bán hàng khi tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau tại Sendo của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ cần phải tuân thủ.

◾ Nhà Bán hàng cần đọc, đồng ý tất cả các quy định trong bản “Điều kiện & Điều Khoản Nhà bán hàng tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau tại Sendo” này trước khi đăng ký tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau. Khi đã đồng ý chấp nhận tham gia nghĩa là Nhà bán hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong bản Điều kiện và Điều Khoản này và/hoặc các quy định, chính sách hoặc/và điều khoản liên quan khác trong quá trình tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ.

III. ĐIỀU 3: THAY ĐỔI, CHỈNH SỬA NỘI DUNG 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ có toàn quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của bản ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHÀ BÁN HÀNG THAM GIA BÁN HÀNG MUA TRƯỚC TRẢ SAU TẠI SENDO này bằng cách thông báo trên Website Ban.sendo.vn. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được thông báo hoặc ngày hiệu lực (nếu có).

Nhà Bán hàng có trách nhiệm cập nhật các nội dung bổ sung, thay đổi này. Trong trường hợp Nhà bán hàng không đồng ý với các nội dung sửa đổi, bổ sung do Sendo đưa ra, Nhà bán hàng được phép chấm dứt tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau bằng cách thông báo cho Sendo hoặc Nhà bán hàng tự khóa tính năng “Mua Trước Trả Sau” trên trang Ban.sendo.vn.

Nếu Nhà Bán hàng tiếp tục tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau kể từ ngày Sendo thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều khoản, điều kiện được hiểu là Nhà Bán hàng chấp nhận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung đó.

IV. ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ MUA TRƯỚC TRẢ SAU

Phí dịch vụ được Sendo công bố công khai tùy theo từng đối tác cung cấp dịch vụ Mua Trước Trả Sau theo từng thời điểm trên trang cấu hình dịch vụ Mua Trước Trả Sau tại trang ban.sendo.vn.

Phí dịch vụ sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của mỗi đơn hàng trước khi chuyển vào ví người bán.

Sendo sẽ tiến hành truy thu phí dịch vụ thay cho đối tác Sendo (nếu có) khi đơn hàng bị huỷ hoặc phát sinh khiếu nại từ người mua được xác định do lỗi của Nhà Bán hàng.

V. ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ BÁN HÀNG

  5.1 Quyền của Nhà Bán hàng

◾ Nhà Bán hàng có quyền được tham gia cung cấp cho người mua tính năng Mua Trước Trả Sau trên trang http://www.sendo.vn (“Sendo”) của Sendo.

◾ Nhà Bán hàng được quyền quyết định tham gia chương trình Mua Trước Trả Sau.

Nhà Bán hàng được nhận tiền thanh toán đơn hàng sau khi đơn hàng hoàn tất.

◾ Nhà Bán hàng có quyền được tham gia các chương trình quảng bá liên quan của Sendo nhằm tăng doanh số và giá trị thương hiệu.

◾ Nhà Bán hàng được hưởng các quyền lợi ưu đãi nằm trong khuôn khổ gói dịch vụ dành cho các gian hàng có tính năng Mua Trước Trả Sau.

◾ Nhà Bán hàng có quyền ngừng cung cấp tính năng Mua Trước Trả sau khi thỏa điều kiện thời gian tham gia chương trình. Tính năng sẽ được ngừng ngay lập tức khi Nhà Bán hàng tắt/dừng/khoá cấu hình.

Trong trường hợp chấm dứt kinh doanh gian hàng có tính năng Mua Trước Trả Sau, Nhà Bán hàng sẽ được thanh toán toàn bộ tiền doanh thu sau khi đã trừ các khoản phí phát sinh (nếu có). Đối với các đơn hàng có phát sinh khiếu nại từ người mua, Sendo có quyền phong tỏa số tiền tương ứng của các đơn hàng đang có khiếu nại và các chi phí xử lý khiếu nại phát sinh (nếu có) trong vòng 7 ngày đến khi có kết quả xử lý khiếu nại cuối cùng và tối đa không quá 90 ngày kể từ lúc Sendo nhận được thông báo ngừng hợp tác từ Nhà Bán hàng.

Hàng tháng khi có nhu cầu xuất hoá đơn cho phần phí dịch vụ đã thu của tháng T-1, Nhà Bán hàng gửi yêu cầu xuất hóa đơn phí dịch vụ Mua Trước Trả Sau cho Sendo từ ngày 10-15 của Tháng T. Trong vòng 5 - 10 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu, Sendo sẽ làm việc với đối tác Sendo và đối tác Sendo là đơn vị xuất hóa đơn phí dịch vụ Mua Trước Trả Sau những giao dịch hoàn tất và đã được thu phí trong tháng T-1 cho Nhà Bán hàng.

  5.2 Nghĩa vụ của Nhà Bán hàng

◾ Nhà Bán hàng cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản này trước khi đăng ký tham gia chương trình Mua Trước Trả Sau. Bằng việc xác nhận đăng ký cấu hình Mua Trước Trả Sau, Nhà Bán hàng xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình Mua Trước Trả Sau.

Có trách nhiệm đăng bán sản phẩm đảm bảo về xuất xứ, chất lượng hàng hóa và chính sách bảo hành (nếu có). Chỉ những sản phẩm phù hợp điều khoản quy định chương trình mới được tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau. Việc đăng bán các sản phẩm không phù hợp nhằm trục lợi từ chương trình bán hàng Mua Trước Trả Sau của Sendo dưới mọi hình thức đều là vi phạm nghiêm trọng chính sách Người bán và Sendo có toàn quyền quyết định xử lý và xử lý chế tài theo các quy định hiện hành liên quan của Sendo.

◾ Đổi trả hàng hóa: Tuân thủ theo quy định hiện hành của Sendo về đổi trả hàng hóa.

Khi có khiếu nại phát sinh, Nhà Bán hàng có 24 giờ để thoả thuận hướng giải quyết với người mua và cung cấp thông tin thỏa thuận cho Sendo tính từ lúc Sendo tiếp nhận khiếu nại.

Khi khiếu nại phát sinh do lỗi Nhà Bán hàngNhà Bán hàng có trách nhiệm chịu toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) cho việc xử lý khiếu nại.

Chịu phí dịch vụ Mua Trước Trả Sau theo quy định của mỗi đối tác. Phí dịch vụ tương ứng với từng đối tác được Sendo công bố công khai theo từng thời điểm trên trang cấu hình bán hàng Mua Trước Trả Sau tại trang Ban.sendo.vn. Phí dịch vụ sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của mỗi đơn hàng trước khi chuyển vào ví Người Bán.

Cam kết thực hiện các điều khoản về phương thức vận hành và các chi phí khác do Sendo quy định.

Tuân thủ toàn bộ các chính sách Nhà Bán hàng quy định và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phân phối sản phẩm đang kinh doanh, đảm bảo cung cấp hàng hóa chính hãng và tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành.

Không hủy đơn hàng sau khi đã xác nhận còn hàng với Người Mua. Nếu vi phạm, Nhà Bán hàng sẽ bị truy thu toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) do việc hủy đơn hàng mà không cần thông báo trước. 

VI. ĐIỀU 6 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SENDO

   6.1 Quyền của Sendo

Sendo có quyền yêu cầu Nhà Bán hàng cung cấp các giấy tờ, hoặc các chứng từ chứng minh nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và có quyền kiểm định chất lượng hàng hóa của Nhà Bán hàng theo các tiêu chuẩn của chương trình gian hàng có Mua Trước Trả Sau.

Sendo có quyền yêu cầu Nhà Bán hàng cung cấp các giấy tờ liên quan đến thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá… theo quy định của Nhà nước.

Sendo có quyền tắt/dừng tính năng Mua Trước Trả Sau của Nhà Bán hàng có thời hạn hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo trước nếu phát hiện Nhà Bán hàng vi phạm các nghĩa vụ và điều khoản chương trình và các chính sách Nhà Bán hàng của Sendo.

Sendo có quyền thực hiện các hành động cần thiết (như hủy bỏ lợi ích đi kèm…) nếu nghi ngờ có hành vi gian lận xảy ra từ Nhà Bán hàng gây thiệt hại cho Sendo mà không cần thông báo trước. Nhà Bán hàng có thể phải chịu hoàn toàn các phí tổn phát sinh, tài khoản bán hàng, tài khoản Ví người bán và tài khoản Senpay sẽ tạm khóa trong thời gian xử lý các vấn đề phát sinh liên quan. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Sendo sẽ là quyết định cuối cùng.

Sendo có quyền đơn phương ngừng hợp tác nếu Nhà Bán hàng không tuân thủ đầy đủ các điều kiện và điều khoản kinh doanh của Sendo.

Sendo bảo lưu quyền từ chối thực hiện đơn hàng không đáp ứng các điều kiện của chương trình.

Trong một số tình huống bất khả kháng, nội dung chương trình có quyền thay đổi mà không cần báo trước.

   6.2 Nghĩa vụ của Sendo

         Sendo có nghĩa vụ hoàn thành các trách nhiệm đã cam kết với Nhà Bán hàng theo khuôn khổ chương trình dành cho các gian hàng có tính năng Mua Trước Trả Sau.

 

VII. ĐIỀU 7: HIỆU LỰC

“Điều khoản và Điều kiện Nhà bán hàng tham gia bán hàng Mua Trước Trả Sau tại Sendo” có hiệu lực từ ngày Nhà Bán hàng đồng ý cấu hình bán Mua Trước Trả Sau hoặc ngay khi Sendo cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông báo trên trang Ban.sendo.vn. 

 

 PHỤ LỤC 1

 BIỂU PHÍ DỊCH VỤ MUA TRƯỚC TRẢ SAU DÀNH CHO NHÀ BÁN HÀNG

Thời gian áp dụng

 

Phí dịch vụ Mua Trước Trả Sau

(Đã gồm VAT)

Đối tác thu phí

Ghi chú

Từ 01/7/2021

2% trên giá trị đơn hàng thanh toán bằng phương thức Paylater 

Atome

Chỉ áp dụng với những Đơn hàng có thanh toán bằng phương thức Paylater và mức phí chỉ tính trên giá trị thanh toán bằng phương thức Paylater

 

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486