14.14 Câu hỏi thường gặp về các loại gian hàng

Trở lại

Q: Tôi muốn biết rõ hơn về các loại gian hàng của SenMall

A: SenMall hoạt động theo 2 loại gian hàng như sau:

Lưu ý: Từ ngày 25-03-2019, Nhà Bán Hàng khi đăng ký mở shop mới cần chọn 1 loại gian hàng kinh doanh CHÍNH (Việt Nam/Quốc Tế). Sau khi được duyệt mở shop, Nhà Bán Hàng có thể đăng bán đồng thời các sản phẩm thuộc loại gian hàng còn lại (Quốc tế/ Việt Nam).

Nhà bán hàng cần cung cấp đầy đủ các chứng từ tương ứng với sản phẩm đăng bán
Vui lòng tham khảo thông tin về chứng từ yêu cầu khi đăng bán sản phẩm: http://bit.ly/QDKiemDuyetSanPham
 

Q: Tôi phải đăng ký Loại gian hàng như thế nào?  

A:- NBH mở Gian Hàng trước ngày 4/9/2018: Đăng ký bổ sung Loại gian hàng tại link này. đồng thời gửi chứng từ tương ứng với loại Gian Hàng của mình về email hotronguoiban@sendo.vn với tiêu đề "SenMall - Bổ sung chứng từ Phân loại Gian Hàng". Hạn chót để bổ sung chứng từ là 12/09/2018.
    Lưu ý: Từ 13/9/2018, NBH chưa đăng ký Loại Gian Hàng sẽ bị Hạ shop.

     - NBH mở Gian hàng sau ngày 4/9/2018: Theo các bước mở Shop bình thường tại https://ban.sendo.vn 

 

Q: Hiện tại tôi đang kinh doanh nhiều sản phẩm khác nhau, thuộc cả sản phẩm thương hiệu nước ngoài, thương hiệu Việt Nam, và không có thương hiệu. Vậy tôi phải chọn Loại shop nào khi đăng kí mở shop?

A: Hiện tại, SenMall định hướng cộng tác kinh doanh với các gian hàng thương hiệu Quốc tế hoặc Việt Nam, không hỗ trợ mở thêm gian hàng kinh doanh sản phẩm không thương hiệu
      Đối với NBH đang kinh doanh nhiều loại sản phẩm khác nhau thì NBH cần chọn 1 trong 2 loại shop thương hiệu để đăng ký.

Lưu ý:
    - Khi đăng ký loại Gian Hàng nào thì cần chứng từ của Gian hàng đó, và phải đăng sản phẩm đúng loại NBH đã đăng ký. Không được đăng lẫn lộn các loại khác.

    - Ngoài ra nếu NBH muốn kinh doanh nhiều hơn 1 loại shop thì có thể mở thêm Gian Hàng khác trên Mall để kinh doanh các ngành hàng còn lại
 

Q: Tôi có phải cung cấp giấy tờ gì khi mở shop và đăng ký Loại gian hàng không?

A: NBH cần cung cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng từ về thương hiệu và chứng từ về ngành hàng.

  •  Chứng từ về thương hiệu tương ứng khi chọn Loại gian hàng là:

Gian hàng Thương hiệu Quốc tế:
T
rường hợp 1: Nhà Bán Hàng nhập khẩu trực tiếp sản phẩm (nhập trực tiếp từ nước ngoài), vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền phân phối

Trường hợp 2: Nhà Bán Hàng là đại lý phân phối/ bán lẻ, vui lòng cung cấp cả 2 giấy tờ sau:
1.Hợp đồng mua bán/phân phối hoặc giấy ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu cho nhà phân phối.
2.Hợp đồng mua bán/phân phối hoặc giấy ủy quyền phân phối từ nhà phân phối ủy quyền cho gian hàng.

 

Gian hàng Thương hiệu Việt Nam:
Trường hợp 1: Nhà Bán Hàng là nhà sản xuất (tự sản xuất và tự bán sản phẩm), vui lòng cung cấp 2 giấy tờ sau:
1.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (cá thể)
2.Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ Cục sở hữu trí tuệ.

Trường hợp 2: Nhà Bán Hàng là đại lý phân phối/bán lẻ, vui lòng cung cấp 2 giấy tờ sau:
1.Hợp đồng mua bán/phân phối hoặc Giấy ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu cho nhà phân phối
2.Hợp đồng mua bán/phân phối hoặc giấy ủy quyền phân phối từ nhà phân phối ủy quyền cho gian hàng.

  •  Chứng từ về ngành hàng là: 
    - Mỹ phẩm: Phiếu công bố mỹ phẩm được cấp bởi sở y tế (bản gốc) 
    - Thực phẩm/ Thực phẩm chức năng: Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thự
    c phẩm 
    - Du lịch: Giấy phép kinh doanh Lữ Hành (nội địa/quốc tế)

Lưu ý: 
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hợp lệ là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục sở hữu trí tuệ cấp (có dấu mộc và còn thời hạn sử dụng)
        KHÔNG chấp nhận Tờ khai đăng ký nhãn hiệu và Quyết định chấp nhận đơn đăng ký hợp lệ 
- Nếu giấy được cấp bởi công ty ở nước ngoài thì phải được chứng nhận bởi Tổng lãnh sự quán hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam

 

Q: Tôi đang kinh doanh Gian Hàng Không thương hiệu và muốn chuyển đổi thành Gian Hàng Thương Hiệu Việt Nam thì có được không?

A: NBH muốn chuyển đổi loại Gian hàng Không thương hiệu thành Gian Hàng có thương hiệu cần email yêu cầu và cung cấp chứng từ tương ứng với loại gian hàng mới về hotronguoiban@sendo.vn. SenMall sẽ hỗ trợ NBH chuyển đổi loại Gian hàng.

      Trường hợp NBH muốn chuyển đổi Gian Hàng thương hiệu (Quốc tế/ Việt Nam) sang Gian Hàng không thương hiệu: SenMall rất tiếc không thể hỗ trợ NBH chuyển đổi sang gian hàng Không thương hiệu. 

      Hiện tại, SenMall không hỗ trợ chuyển đổi từ Gian Hàng thương hiệu Việt Nam thành Gian Hàng Thương hiệu Quốc tế (và ngược lại)

 

Q: Khi chuyển đổi từ loại Gian Hàng này sang loại Gian Hàng khác, có ảnh hưởng đến các sản phẩm đang đăng bán không?

A: Khi chuyển đổi các loại Gian Hàng (Không thương hiệu ~>> Có thương hiệu) sẽ  ảnh hưởng đến sản phẩm của shop.

      Cụ thể như sau:


Phân loại hiện tại Phân loại mới Trạng thái sản phẩm
Gian Hàng không thương hiệu

Gian Hàng Thương hiệu Quốc tế hoặc 
Thương hiệu Thương hiệu Việt Nam

Sản phẩm chuyển sang chế độ BỊ TỪ CHỐI, không xuất hiện tại trang bán.
Shop cần đăng duyệt lại sản phẩm với chứng từ phù hợp để bán

 

Q: Tôi muốn đổi tên người đại diện cho khớp với Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh

A: Nhà bán hàng gửi mail yêu cầu đổi tên về email hotronguoiban@sendo.vn với nội dung:
- Tên người đại diện cũ
- Tên người đại diện mới  (trùng khớp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
- Kèm giấy phép ĐKKD 

Q: Tôi muốn đổi tên Gian hàng có được không?

A: Hiện tại SenMall chưa hỗ trợ đổi tên Gian hàng cho shop

 

Q:  Tôi đang có gian hàng tại SenDo và muốn hỗ trợ chuyển đổi thành gian hàng SenMall có được không?

A: Hiện tại SenMall chưa hỗ trợ chuyển đổi giữa shop SenDo và SenMall

      - NBH vui lòng dùng sendoid mới để đăng ký mở gian hàng SenMall mới. 
      Hiện tại SenMall không hỗ trợ đồng bộ 2 gian hàng và NBH không thể dùng tài khoản SenDo để mở gian hàng trên SenMall.
      Luồng mở gian hàng của SenDo và SenMall khác nhau với yêu cầu kiểm duyệt khác nhau. 
      Mỗi gian hàng cần cung cấp số điện thoại/email/tên shop khác nhau cùng các giấy tờ cần thiết như Giấy phép ĐKKD, và các hồ sơ liên quan đến ngành hàng kinh doanh. 

      - Shop có thể dùng chung 1 tài khoản SenPay đã tồn tại trước đó cho SenMall, nếu thông tin tài khoản SenPay khớp với giấy phép đăng kí với SenMall.  

 

Q: SenMall có tính phí người bán không? Tôi muốn biết biểu phí hoa hồng?

A: Hiện tại SenMall đang miễn phí hoa hồng người bán. Miễn phí không bao gồm các phí trả góp (theo quy định có 1 số mức % không hỗ trợ), phí rút tiền từ SenPay về tài khoản ngân hàng của shop, các chi phí quảng cáo (Affiliate, SendoClick, Google Ads...)

 

Q: Shop SenMall có được tham gia chương trình khuyến mãi như FLASH SALE không?

A: Shop được tham gia bình thường. Sản phẩm Flash Sale sẽ hiển thị cả 2 trang: sendo.vn và senmall.vn

 

Q: Có quy định về tên shop không?

A: Tên shop là một chuỗi ký tự tối thiểu 7 chữ số, nhất thiết phải có ít nhất 1 chữ cái trong bảng chữ cái Việt Nam và không được vi phạm các thông tin sau:

     - Tên shop chứa, nhái lại hoặc mạo danh Sendo.vn, Ban Quản Trị (BQT) Sendo.vn (cụ thể như: Sendo, SENDO, FPT, Sen, v.v…);các danh hiệu được định danh trên Sendo.vn (cụ thể như: Shop Tích Cực, Shop Uy Tín, Shop Thương Hiệu…); hoặc các từ gây nhầm lẫn về uy tín đối với Người mua.

     - Tên shop chưa thông tin gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (made_in_Thailan, Shop Korea...) 

     - Tên shop gây nhầm lẫn về Quyền Phân phối Độc quyền tại Việt Nam hoặc nhầm lẫn về cửa hàng chính hãng, có chứa các cụm từ/chữ như "VietNam, Việt Nam, Vina...; CỬA HÀNG CHÍNH HÃNG, OFFICIAL..."  mà không cung cấp được giấy chứng nhận độc quyền phân phối hoặc giấy ủy quyền phân phối độc quyền, hoặc giấy đăng ký thương hiệu (đối với nhà tự sản xuất)

     - Tên shop chứa thông tin khác hoặc vi phạm chính sách & quy định của SenMall.

     - Tên công ty/thương hiệu được bảo hộ hoặc có bản quyền, cụ thể như sau: Alibaba, Adayroi, Vatgia, Hotdeal, Cungmua, Muachung, Vascara, Lazada, Tiki,…; PNJ, PANDORA, LV, SAMSUNG, G-STAR, GUCCI, PUMA, Tommy, Tommy Hifiger, PHILIPS, Yves Saint Laurent (YSL), Louis Vuitton, v.v…

     - Sử dụng ký tự đặc biệt (@, #, $,*, !, “”,?, {,},++, ---,v.v…), hai khoảng trắng liên tiếp trở lên, số điện thoại, từ ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam.

 

Q: Tôi muốn dùng lại Giấy phép đăng ký kinh doanh để mở thêm 1 shop nữa

A: SenMall không hỗ trợ 1 giấy phép ĐKKD mở nhiều shop

  

Q: Tôi muốn tạm hoãn gian hàng một thời gian rồi mới tiếp tục kinh doanh thì làm thế nào

A: NBH thực hiện thao tác "Tạm ngưng kinh doanh" tại Góc thông tin của trang quản trị người bán theo hướng dẫn tại đây

 

Q: Vì sao Gian Hàng của tôi bị Hạ/Hủy?

A: Nhà bán hàng mắc 1 trong các lỗi sau: 
- Vi phạm Quy định về bán hàng giả hàng nhái 
- Vi phạm / gian lận trong quy định vận chuyển 
- Vi phạm hình ảnh bản quyền/ thương hiệu 
- Sản phẩm của NBH không đạt đủ tiêu chí kinh doanh của SenMall (Tham khảo các quy định tại đây)
- Vi phạm quy định vận hành (tỷ lệ xác nhận đơn hàng đúng hạn dưới 20%, tỷ lệ lấy hàng không thành công dưới 20%, tỷ lệ khiếu nại vi phạm quy định vận hành...)

 

Q: Tôi cần tạo thương hiệu mới? Tôi không tìm thấy thương hiệu của tôi tại trang Bán?

A: Nhà bán hàng gửi yêu cầu tạo thương hiệu về hotronguoiban@sendo.vn với nội dung:
- Thông tin: hình ảnh logo (720*720), tên ngành hàng kinh doanh tại Senmall 
- Chứng từ: 

LOẠI GIAN HÀNG

CHỨNG TỪ YÊU CẦU

NBH LÀ
CHỦ THƯƠNG HIỆU
(tự sản xuất & kinh doanh)

Giấy sở hữu thương hiệu

         

NBH LÀ
NHÀ NHẬP KHẨU

Giấy ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu cho NBH hoặc Chứng từ theo ngành hàng
- Mỹ phẩm: Phiếu công bố mỹ phẩm được cấp bởi sở y tế (bản gốc) 
- Thực phẩm/ Thực phẩm chức năng: Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thự
c phẩm 
- Du lịch: Giấy phép kinh doanh Lữ Hành (nội địa/quốc tế)

         

NBH LÀ
ĐẠI LÝ CẤP 1

Hợp đồng mua bán/ Ủy quyền phân phối từ Chủ thương hiệu cho Đại lý phân phối hoặc Chứng từ theo ngành hàng
- Mỹ phẩm: Phiếu công bố mỹ phẩm được cấp bởi sở y tế (bản gốc) 
- Thực phẩm/ Thực phẩm chức năng: Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thự
c phẩm 
- Du lịch: Giấy phép kinh doanh Lữ Hành (nội địa/quốc tế)

         

NBH LÀ
ĐẠI LÝ CẤP 2 

1. Hợp đồng mua bán / phân phối giữa chủ thương hiệu  Đại  phân phối 
2. Hợp đồng mua bán / phân phối giữa Đại   NBH hoặc Chứng từ theo ngành hàng
- Mỹ phẩm: Phiếu công bố mỹ phẩm được cấp bởi sở y tế (bản gốc) 
- Thực phẩm/ Thực phẩm chức năng: Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thự
c phẩm 
- Du lịch: Giấy phép kinh doanh Lữ Hành (nội địa/quốc tế)

 Lưu ý: 
- Nếu giấy Ủy quyền được cấp bởi công ty ở nước ngoài thì phải được dịch thuật và công chứng bởi nhà nước Việt Nam

 

Q: Khu vực hiển thị sản phẩm của Shop Senmall ở đâu? 

A: Có các vị trí hiển thị:
    1. Trang chủ SenDo.vn: Sản phẩm SenMall hiển thị cùng sản phẩm SenDo (có thêm biểu tượng của SenMall ngay sản phẩm) và có banner dẫn qua 1 trang riêng về sản phẩm Senmall
    2. Trang Senmall.vn: Chỉ hiển thị sản phẩm của Mall
    3. Gian hàng Thương hiệu Quốc tế & Thương hiệu Việt Nam sẽ được hiển thị tại khu vực riêng Hàng Thương hiệu tại trang chủ sendo.vn

 

Q: Nếu NBH mới chưa từng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì có tham gia được SenMall không?

A: Hiện tại, SenMall ưu tiên duyệt các shop là Chủ sở hữu thương hiệu hoặc Shop có ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu

 

Q: Thời gian kiểm duyệt shop/ kiểm duyệt chứng từ bổ sung là bao lâu?

A: Thời gian duyệt shop tối đa là 2 ngày làm việc, trừ thứ 7 và Chủ Nhật
    Nghĩa là nếu NBH mở shop vào tối thứ 6 thì trong ngày thứ 2 và thứ 3 của tuần tiếp theo, Hồ sơ của NBH sẽ được duyệt

    Thời gian duyệt bổ sung chứng từ tối đa là 1 ngày làm việc, trừ thứ 7 và Chủ Nhật
    Nghĩa là nếu NBH gửi chứng từ chờ duyệt vào tối thứ 6 thì trong ngày thứ 2 tuần tiếp theo, Hồ sơ của NBH sẽ được duyệt

 

Q: Điền thông tin trên hợp đồng thế nào là chính xác?

A: Điền theo hướng dẫn sau:

       Xem Tài liệu Hướng dẫn điền Thông tin hợp đồng tại đây

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, thành viên của Tập đoàn FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Số ĐKKD: 0312776486