14.8 QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN CỦA ĐỐI TÁC SENDO

Trở lại

QUY ĐỊNH VẬN HÀNH ĐÍNH KÈM CHO SHOP SENMALL:

Nhà Bán Hàng mở shop tại sendo.vn cần tuân thủ theo các quy định, điều khoản chung của sendo.vn tại https://ban.sendo.vn/chinh-sach-nguoi-ban và các điều khoản bên dưới:

ĐIỀU 8. QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN

GIỚI THIỆU

 

Định nghĩa các Tuyến Đường & Thời Gian Cam Kết Giao Hàng cho từng Gói Vận Chuyển

TUYẾN
ĐƯỜNG

ĐỊNH NGHĨA

GIAO HÀNG
SIÊU TỐC

GIAO HÀNG
CHUẨN

GIAO HÀNG
TIẾT KIỆM

Nội thành

Nhận - Giao hàng cùng thành phố: HCM hoặc Hà Nội;

3h

1 Ngày

Không áp dụng

Liên thành

Nhận ở HCM - Giao ở Hà Nội hoặc ngược lại;

Không áp dụng

2 Ngày

3 ngày

Nội miền

Nhận - Giao ở Cùng Miền (Bắc, Trung, Nam);

Không áp dụng

2 Ngày

3 ngày

Liên miền

Nhận ở Miền Bắc - Giao ở Miền Nam hoặc ngược lại;

Không áp dụng

3 ngày

4 ngày

Cận Miền

Nhận ở Miền Bắc - Giao ở Miền Trung hoặc ngược lại;
Nhận ở Miền Nam - Giao ở Miền Trung hoặc ngược lại;

Không áp dụng

2 Ngày

3 ngày

Nội tỉnh

Nhận - Giao ở cùng Tỉnh (Ngoại trừ HCM, Hà Nội).

Không áp dụng

1 Ngày

2 Ngày

 

QUY ĐỊNH LẤY/ GIAO/ CHUYỂN HOÀN/ ĐỔI, TRẢ DÀNH CHO ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

I. QUY ĐỊNH LẤY / NHẬN HÀNG

1. Nhà Vận Chuyển thực hiện nhận hàng sau khi đơn hàng đã có trên hệ thống (thông qua API);
2. Nhà Vận Chuyển chỉ nhận hàng tại Người Gửi khi trên kiện hàng có dán nhãn (bill) của SenDo;
3. Nhân viên nhận hàng phải có đồng phục hoặc thẻ nhân viên của Nhà Vận Chuyển;
4. Nhân viên nhận hàng phải cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng cho Người Gửi sau khi nhận hàng thành công (thể hiện thông tin đơn hàng đã nhận);
5. Người Gửi không bàn giao hàng cho Nhà Vận Chuyển nếu Nhân viên Nhận hàng không cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng;
6. Nhà Vận Chuyển nhận hàng theo nguyên tắc “Nguyên đai – Nguyên kiện” (Kiện hàng được đóng bởi Người Gửi, Nhà Vận Chuyển nhận kiện hàng nguyên vẹn - bên ngoài kiện hàng không có dấu hiệu đã mở, ướt, hư hỏng);
7. Khi nhận thấy đơn hàng sai khối lượng và kích thước so với thông tin Sendo gửi, Nhà Vận Chuyển ghi nhận thông tin khối lượng, kích thước đúng (có sự xác nhận của Người Gửi) và gửi lại thông tin đó cho Đầu mối của Sendo;
8. Một đơn hàng chỉ tương ứng với 01 (một) kiện hàng.
9. Quy định số lần lấy hàng cho một đơn hàng:
- Tối thiểu 01 lần trong 01 ngày;
- Tối đa 03 (ba) lần và 03 (ba) ngày liên tiếp;
- Sau 03 lần lấy không thành công, Nhà Vận Chuyển cập nhật Hủy (Lấy Hàng không thành công) qua API;


II- QUY ĐỊNH GIAO HÀNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

1. Số lần giao hàng: Tối thiểu 01 (một) lần, tối đa 03 (ba) lần
2. Giao hàng đến tay Người Nhận:
• Nhà Vận Chuyển phải liên hệ hoặc thông báo cho Người Nhận trước khi tiến hành giao hàng;
• Nhà Vận Chuyển giao đến địa chỉ Người Nhận đã được Sendo chỉ định;
• Nhà Vận Chuyển sẽ thực hiên cho xem hoặc không cho xem hàng theo yêu cầu của Sendo trên hệ thống Nhà Vận Chuyển (Trường: Ghi chú giao hàng)
• Nhà Vận Chuyển Đồng ý cho Người Nhận hẹn lại thời gian giao hàng tối đa 05 (năm) ngày kể từ ngày giao hàng đầu tiên.
• Khi giao hàng thành công cho Người Nhận:
- Đối với đơn hàng CÓ thu hộ (COD): cần có chữ ký Người Nhận, ghi rõ họ tên;
- Đối với đơn hàng KHÔNG thu hộ (No COD): Có chữ ký Người Nhận, ghi rõ họ tên và chứng từ (nếu Người Nhận đồng ý): Chứng minh nhân dân, Hộ Chiếu,... để xác minh Người Nhận (trong trường
hợp cần thiết).
3. Trường hợp Người Nhận từ chối nhận sau khi Xem Hàng: Nhà Vận Chuyển (Nhân viên Giao Hàng) lập “Biên Bản Từ Chối Nhận Hàng” thể hiện ít nhất các thông tin:
• Mã Đơn Hàng;
• Lý do từ chối nhận;
• Thông tin của kiện hàng đã bị khui, bao gồm: tình trạng thùng carton bên ngoài, tình trạng hộp sản xuất của sản phẩm, tình trạng đóng gói của sản phẩm, tình trạng sản phẩm, Số lượng sản phẩm, thông tin khác (nếu cần);
• Số lượng: ít nhất 02 bản (01 bản Nhà Vận Chuyển lưu để đối chiếu – nếu cần; 01bản đính kèm theo kiện hàng để trả lại Người Gửi);
• Xác nhận của Người Nhận (Chữ ký);

III- QUY ĐỊNH CHUYỂN HOÀN (Đơn hàng giao không thành công)

1. Đơn hàng được mặc định trả về địa chỉ Lấy Hàng nếu Sendo/ Người Gửi không có yêu cầu nhận hàng Trả tại Bưu Cục Gửi
2. Số lần Trả hàng: tối đa 03 (ba) lần;
3. Trong trường hợp đã trả 03 (ba) lần không thành công, Nhà Vận Chuyển gửi thông tin chi tiết về Đầu mối liên hệ của Sendo, Sendo sẽ phối hợp với các phòng ban để phản hồi hướng xử lý trong vòng 02 ngày – chậm nhất 07 ngày;
4. Tất cả các kiện hàng bị Người Nhận từ chối nhân sau khi xem hàng đều phải có “Biên bản từ chối nhận hàng”
5. Đối với các đơn hàng không còn nguyên vẹn như ban đầu và có khiệu nại từ Người Gửi, khi trả hàng, Nhà Vận Chuyển lập Biên Bản Trả Hàng thể hiện ít nhất các thông tin:
• Mã đơn hàng
• Tình trạng hộp hàng bên ngoài;
• Tình trạng hộp nhà sản xuất
• Tình trạng đóng gói của sản phẩm
• Tình trạng sản phẩm của kiên hàng (bảo gồm sản phẩn còn nguyên, sản phẩm bị hư hai)
• Số lượng sản phẩm ((bảo gồm sản phẩn còn nguyên, sản phẩm bị hư hai)
• Thông tin khác (nếu có liên quan đến Hàng hóa bị hư hại)
• Xác nhân của Người Gửi (Chữ ký)
Số lượng: ít nhất 02 bản (01 bản Nhà Vận Chuyển lưu để đối chiếu – nếu cần; 01bản Người Gửi giữ để gửi về Sendo)

IV- QUY ĐỊNH ĐỔI / TRẢ HÀNG

1. TRẢ HÀNG (Đơn hàng thu hồi)

• Nhà Vận Chuyển nhận yêu cầu Trả hàng qua API thể hiện đầy đủ các thông tin của Người Mua (Tên, Địa Chỉ, Số điện thoại) và Sản Phẩm Trả (Tên sản phẩm, Số lượng, tình trạng sản phẩm, hình ảnh);
• Nhà Vận Chuyển đến Người Mua lấy hàng theo “Quy định lấy hàng” có thực hiện Đồng Kiểm (Đối chiếu sản phẩm thực tế với thông tin Sản phẩm được Seno gửi qua API);
• Nhà Vận Chuyển gửi ‘biên bản đồng kiểm’ đã lập với người mua về Sendo qua API hoặc Email (Nếu chưa có API);
• Nhà Vận Chuyển thực hiện Trả hàng về Người Bán theo ‘Quy định chuyển hoàn’ (không bao gồm Điều 4).

2. ĐỔI HÀNG (Đơn hàng đổi)
• Nhà Vận Chuyển nhận yêu cầu Đổi hàng qua API thể hiện đầy đủ các thông tin củaNgười Bán (Tên, Địa chỉ, Số Điện Thoại), Người Mua (Tên, Địa Chỉ, Số điện thoại) và Sản Phẩm Lỗi (Tên sản phẩm, Số lượng, tình trạng sản phẩm, hình ảnh), Sản Phẩm Mới (Đổi);
• Nhà Vận Chuyển đến Người Bán lấy hàng Mới tại Người Bán theo “Quy định Lấy Hàng”;
• Nhà Vận Chuyển giao đến Người Mua theo “Quy định Giao hàng” và thực hiên Đồng kiểm (Đối chiếu Sản Phẩm Lỗi từ Người Mua với thông tin được Sendo gửi qua API) ; sau đó thực hiện Đổi hàng (Giao hàng Mới, Lấy hàng Lỗi);
• Nhà Vận Chuyển gửi biên bản đồng kiểm đã lập với Người Mua về Sendo qua API hoặc Email (Nếu chưa có API);
• Nhà Vận Chuyển thực hiện Trả hàng về Người Bán theo ‘Quy định chuyển hoàn’.

3. Định nghĩa “Đồng Kiểm”
Là Đồng kiểm Ngoại Quan được quy định bao gồm nhưng không giới hạn việc đồng kiểm các dấu hiệu bên ngoài (mà các dâu hiệu này có thể phân biệt được bằng mắt thường) của kiện hàng hoặc sản phẩm. Một số đồng kiểm ngoại quan như: số lượng, màu sắc, tình trạng bể vỡ, móp méo, ướt, đã mở, ...


HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA CHO NHÀ BÁN HÀNG 

Quy định đóng gói chung:
- Tất cả sản phẩm phải được bao bọc bằng miếng bong bóng khí, đóng gói trong thùng carton mới hoàn toàn, không bị hư hỏng, thêm hộp carton chèn mút bên trong để tránh sự va đập và cố định Hàng Hóa; 
- Nhãn vân chuyển (có logo SenMall) phải đươc đính kèm bên ngoài kiện hàng sau khi đóng gói.
- Một số mặt hàng đặc biệt được đóng gói theo tiêu chuẩn của đơn vị vận chuyển.

 

Tài liệu tham khảo: (Vui lòng cập nhật thông tin mới nhất tại trang ban.sendo.vn)

- Tài liệu giới thiệu về các Gói Vận Chuyển SenMall:  Shop xem tại đây.
- QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN CHUNG CỦA SENDO tại đường dẫn sau: https://ban.sendo.vn/chinh-sach-nguoi-ban/49-7-quy-dinh-van-chuyen
- CHÍNH SÁCH TRUY THU PHÍ VẬN CHUYỂN: https://ban.sendo.vn/shop#event/detail/71 [(Tại Mục 4 - Nội dung chính sách, SenMall chỉ áp dụng điều 2,3,4) : Giới hạn này không còn hiệu lực từ ngày 01.05.2019].

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486