Phụ lục 04 - Quy định đền bù của đối tác vận chuyển trong trường hợp hàng hóa hư hỏng, mất mát do lỗi của nhà vận chuyển

Trở lại

PHỤ LỤC 4

QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ CỦA ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA HƯ HỎNG, MẤT MÁT DO LỖI CỦA NHÀ VẬN CHUYỂN

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Sendo)

 

1.   Trường hợp hàng hóa hư hỏng   

   ◾  Giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa do Nhà vận chuyển và Người bán cùng kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận và ký vào biên bản đồng kiểm.

   ◾  Giá trị bồi thường = Chính sách bồi thường đối với đơn hàng cùng loại bị mất mát (Mục 2) * Mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa. 

2.   Chính sách đền bù của các nhà vận chuyển

2.1   VNPost

Đơn hàng COD:

Đơn hàng NO- COD:

Đơn hàng <= 3 triệu:

+ Shop không chọn khai giá => Shop được bồi thường 100% giá trị thu hộ của bưu gửi. 

+ Shop có chọn khai giá=> Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai

Đơn hàng <= 3 triệu:

+ Shop không chọn khai giá => bồi thường 80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo đơn, Sendo phải cung cấp được đường link sản phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương Sen Đỏ)

+ Shop chọn khai giá: Bồi thường 100% giá trị bưu gửi

* Trên 3 triệu:

+ Shop không chọn khai giá => Bồi thường 100% giá trị thu hộ

+ Shop có chọn khai giá=> Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai

* Trên 3 triệu:

+ Shop chọn khai giá => Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai

+ Shop không chọn khai giá => bồi thường 80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo đơn, Sen Đỏ phải cung cấp được đường link sản phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương Sen Đỏ)

          

Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ.

2.2   Giao Hàng Nhanh

   ◾ Đơn hàng có giá trị thu hộ COD thấp hơn 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán.

   ◾ Đơn hàng thanh toán Senpay có giá trị =< 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán, tối đa 3 triệu đồng. ( nếu có sơ sở xác minh giá trị bưu gửi)

   ◾ Đơn hàng có giá trị trên 3 triệu đồng và mua khai giá: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán có mua khai giá. (không vượt quá 30 triệu đồng)

   ◾ Đơn hàng Senpay trên 3 triệu đồng và không mua khai giá dựa trên cơ sở xác minh giá trị bưu gửi: mất hàng đền bù tối đa 3 triệu đồng.

   ◾ Đơn hàng COD từ 3 triệu đồng và không mua khai giá: mất hàng đền bù tối đa 1 triệu đồng.

   ◾ Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ.

 

 

2.3   Viettel Post

 2.3.1. Đối với đơn hàng thu hộ (COD): 

  • Đền bù 100% giá trị COD (bao gồm dịch vụ khai giá và không khai giá) không cần hóa đơn, chứng từ. Giá trị bồi thường tối đa 100 triệu.

 2.3.2 Đối với đơn hàng không thu hộ (Senpay)

  1.  Đơn hàng có khai giá

       ◾  Đơn hàng trị giá <= 3 triệu: Bồi thường 100% giá trị đơn hàng. 

       ◾  Đơn hàng trị giá > 3 triệu: Bồi thường 100% giá trị đơn hàng. Lưu ý: Trị giá đền bù không quá 100 triệu.

  2.  Đơn hàng không khai giá

       ◾  Đơn hàng trị giá <= 3 triệu: 

          ◾  Có hóa đơn đi kèm đền bù = 100% giá trị hóa đơn (Giá Trị bồi thường không quá 3 triệu).

          ◾  Không có hóa đơn đi kèm đền bù = 4 lần cước

       ◾  Đơn hàng trị giá > 3 triệu: 

          ◾  Có hóa đơn đi kèm đền bù = 50% giá trị hóa đơn

          ◾  Không có hóa đơn đi kèm đền bù = 4 lần cước

 

2.4 DHL

    2.4.1 Đơn hàng có khai giá và sử dụng dịch vụ khai giá (1% giá trị hàng hóa):

     ◾   Hàng hóa <= 5.000.000 VNĐ. Miễn phí khai giá.DHL sẽ bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa khi mất hàng (tối đa là 5.000.000 VNĐ).

     ◾   Hàng hóa > 5.000.000 VNĐ (tối đa là 10.000.000đ) và có đầy đủ hóa đơn. DHL sẽ bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa khi mất hàng (tối đa là 10.000.000đ).

    2.4.2 Đơn hàng không khai giá hoặc không sử dụng dịch vụ khai giá

     ◾   Hàng hóa > 5.000.000 VNĐ và có đầy đủ hóa đơn, DHL bồi thường tối đa là 1.000.000 VND đối với các đơn hàng có đầy đủ hóa đơn. DHL bồi + thường bốn (04) lần cước phí vận chuyển, nếu không cung cấp được hóa đơn.

     ◾   Hàng hóa <=5.000.000 VNĐ. DHL sẽ bồi thường 100% (có hoá đơn tài chính minh bạch, hoặc giấy tờ chứng minh gia trị kiên hàng rõ ràng). + DHL bồi thường bốn (04) lần cước phí vận chuyển, nếu không cung cấp được hóa đơn.

     ◾   Ràng buộc luôn luôn chọn khai giá cho đơn hàng <=5.000.000

     ◾   Phí bảo hiểm: 1% giá trị khai giá.

     ◾   Giá trị hàng hóa: tối đa 40,000,000 VND / lô hàng.

2.5 Ninja Van ( NJV)

     ◾   Đơn hàng <= 3.000.000VNĐ: Đền bù 100% giá trị đơn hàng ( vì đơn hàng Sendo  mặc định chọn khai giá dưới 3.000.000)

     ◾   Đơn hàng > 3.000.000VNĐ:

          + Có khai giá : Đền bù 100% giá trị đơn hàng (không vượt quá 30.000.000 VND)

          + Không có khai giá: Đền bù tối đa 3.000.000 VND

2.6 Vinacapital (VNC)

 

2.7 Speedlink:

 

Speedlink: Áp dụng chốt phạt toàn trình 15 ngày theo quy định hiện hành.

 1. Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái đang giao hàng cho người nhận

Các đơn hàng có thời gian kể từ ngày có trạng thái “Lấy hàng thành công” (nhận hàng thành công tại người bán/ Shop) nhưng đến 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả “phát hàng thành công” hoặc chưa

có trạng thái “bắt đầu chuyển hoàn”, Sendo sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng và đối tác vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 100% Giá Trị đơn hàng của đơn hàng và miễn 100% cước vận chuyển.

 2. Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái đang trả hàng cho người gửi

Các đơn hàng có thời gian kể từ ngày có trạng thái “ Hủy- Trả hàng người bán” (đơn hàng bắt đầu chuyển hoàn do không phát được cho người mua/ bán) nhưng đến 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả phát hoàn thành công

cho người bán/ Shop,Sendo sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng và đối tác vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 100% Giá Trị của đơn hàng và miễn 100% cước chuyển vận chuyển.

   

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, thành viên của Tập đoàn FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Số ĐKKD: 0312776486