Phụ Lục 05 - Quyền lợi bồi thường đơn hàng do đối tác vận chuyển không đảm bảo thời gian toàn trình

Trở lại

PHỤ LỤC 5

QUYỀN LỢI BỒI THƯỜNG ĐƠN HÀNG DO ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN KHÔNG ĐẢM BẢO THỜI GIAN TOÀN TRÌNH

 
 Người Bán được hưởng quyền lợi bồi thường đơn hàng được quy định trong các trường hợp liên quan, cụ thể như sau:

1. Đối với đơn hàng thuộc mô hình Sendo vận chuyển:

Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái đang giao hàng cho Người Mua:

Các đơn hàng có thời gian kể từ ngày có trạng thái “Lấy hàng thành công” ( nhận hàng thành công tại Người Bán) nhưng đến quá 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả phát hàng thành công cho Người Mua hoặc chưa có trạng thái bắt đầu chuyển hoàn, Sendo sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng là ”mất hàng” và đối tác vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị đơn hàng theo chính sách bồi thường của Sendo và miễn 100% cước chiều đi (trừ Viettel Post không miễn cước).

2. Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái đang trả hàng cho Người Bán:

- Các đơn hàng có thời gian kể từ ngày có trạng thái “Hủy- Trả hàng Người Bán” (đơn hàng bắt đầu chuyển hoàn do không phát được cho Người Mua) nhưng đến quá 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả phát hoàn Người Bán, Sendo sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng là ”mất hàng” và đối tác vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị đơn hàng theo chính sách bồi thường của Sendo.

- Đối với đơn hàng thuộc mô hình Sorting Center (lấy hàng từ Trung tâm phân loại hàng hoá):

Thời gian chốt xử lý các đơn hàng có mốc trạng thái:“Lấy hàng thành công từ Sorting” (nhận hàng thành công tại trung tâm phân loại hàng hoá/Sorting) nhưng đến quá 15 ngày vẫn chưa được cập nhật kết quả phát hàng thành công cho Người Mua/buyers hoặc chưa có trạng thái bắt đầu chuyển hoàn về Sorting, Sendo sẽ cập nhật kết quả phát cuối cùng là ”mất hàng” và đối tác vận chuyển giao hàng (đối tác Lastmile) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị đơn hàng theo chính sách bồi thường của Sendo và miễn 100% cước theo quy định.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486