Phụ lục 04 - Quy định đền bù của đối tác vận chuyển trong trường hợp hàng hóa hư hỏng, mất mát do lỗi của nhà vận chuyển

Trở lại

PHỤ LỤC 4

QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ CỦA ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA HƯ HỎNG, MẤT MÁT DO LỖI CỦA NHÀ VẬN CHUYỂN

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Sendo)

 

1.   Trường hợp hàng hóa hư hỏng   

   ◾  Giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa do Nhà vận chuyển và Người bán cùng kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận và ký vào biên bản đồng kiểm.

   ◾  Giá trị bồi thường = Chính sách bồi thường đối với đơn hàng cùng loại bị mất mát (Mục 2) * Mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa. 

2.   Chính sách đền bù của các nhà vận chuyển

2.1   VNPost

Đơn hàng COD:

Đơn hàng NO- COD:

Đơn hàng <= 3 triệu:

+ Shop không chọn khai giá => Shop được bồi thường 100% giá trị thu hộ của bưu gửi. 

+ Shop có chọn khai giá=> Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai

Đơn hàng <= 3 triệu:

+ Shop không chọn khai giá => bồi thường 80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo đơn, Sendo phải cung cấp được đường link sản phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương Sen Đỏ)

+ Shop chọn khai giá: Bồi thường 100% giá trị bưu gửi

* Trên 3 triệu:

+ Shop không chọn khai giá => Bồi thường 100% giá trị thu hộ

+ Shop có chọn khai giá=> Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai

* Trên 3 triệu:

+ Shop chọn khai giá => Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai

+ Shop không chọn khai giá => bồi thường 80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo đơn, Sen Đỏ phải cung cấp được đường link sản phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương Sen Đỏ)

          

Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ.

2.2  Giao Hàng Nhanh

◾ Đơn hàng có giá trị thu hộ COD thấp hơn 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán.

◾ Đơn hàng thanh toán Senpay có giá trị =< 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán, tối đa 3 triệu đồng. ( nếu có sơ sở xác minh giá trị bưu gửi)

◾ Đơn hàng có giá trị trên 3 triệu đồng và mua khai giá: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán có mua khai giá. (không vượt quá 30 triệu đồng)

◾ Đơn hàng Senpay trên 3 triệu đồng và không mua khai giá dựa trên cơ sở xác minh giá trị bưu gửi: mất hàng đền bù tối đa 3 triệu đồng.

◾ Đơn hàng COD từ 3 triệu đồng và không mua khai giá: mất hàng đền bù tối đa 1 triệu đồng.

Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ.

 

2.3  Viettel Post

2.3.1. Đối với đơn hàng thu hộ (COD): 

Đền bù 100% giá trị COD (bao gồm dịch vụ khai giá và không khai giá) không cần hóa đơn, chứng từ. Giá trị bồi thường tối đa 100 triệu.

2.3.2 Đối với đơn hàng không thu hộ (Senpay)

  a.  Đơn hàng có khai giá

       ◾  Đơn hàng trị giá <= 3 triệu: Bồi thường 100% giá trị đơn hàng. 

       ◾  Đơn hàng trị giá > 3 triệu: Bồi thường 100% giá trị đơn hàng. Lưu ý: Trị giá đền bù không quá 100 triệu.

  b.  Đơn hàng không khai giá

       ◾  Đơn hàng trị giá <= 3 triệu: 

          - Có hóa đơn đi kèm đền bù = 100% giá trị hóa đơn (Giá Trị bồi thường không quá 3 triệu).

          - Không có hóa đơn đi kèm đền bù = 4 lần cước

       ◾  Đơn hàng trị giá > 3 triệu: 

          - Có hóa đơn đi kèm đền bù = 50% giá trị hóa đơn

          - Không có hóa đơn đi kèm đền bù = 4 lần cước

2.4 Ninja Van ( NJV)

     ◾   Đơn hàng <= 3.000.000VNĐ: Đền bù 100% giá trị đơn hàng ( vì đơn hàng Sendo  mặc định chọn khai giá dưới 3.000.000)

     ◾   Đơn hàng > 3.000.000VNĐ:

          + Có khai giá : Đền bù 100% giá trị đơn hàng (không vượt quá 30.000.000 VND)

          + Không có khai giá: Đền bù tối đa 3.000.000 VND

2.5 BEST INC

 

2.6. J&T:

 

 

3. Quy định bồi thường đối với hàng hoá hư hỏng một phần:

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển Sendo.vn)

◾ Tuỳ vào mức độ hư hỏng của hàng hoá, mức bồi thường được xác định theo thông tin sau:

◾ Số tiền bồi thường = (Tỷ lệ % khối lượng Hàng hóa bị mất, hư hại) x (Mức bồi thường tối đa).

 

Loại bể vỡ

Tối đa bồi thường

Giá trị đền bù

1. Rách, vỡ, ướt thùng hàng của nhà sản xuất (không phải lỗi của nhà bán hàng)

5%

 Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 5%

2. Rách tem niêm phong của nhà sản xuất (không phải lỗi của nhà bán hàng)

10%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 10%

3. Mất phụ kiện; trầy xước, móp sản phẩm

20%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%

4. Kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kích hoạt nguồn, sản phẩm còn nguyên

20%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%

5. Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại tới 50% giá trị hàng hóa

50%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%

6. Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại trên 50% giá trị hàng hóa

100%

Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486