Ngừng hợp tác và tài khoản bán hàng trên Sendo.vn

Trở lại

1.  Trường hợp Người bán ngừng hợp tác với Sendo:

    ◾  Người bán thực hiện yêu cầu tạm ngưng kinh doanh tại trang quản trị ban.sendo.vn.

    ◾  Người bán sẽ không được hoàn trả các khoản phí dịch vụ chưa hết hạn sử dụng, ngoại trừ ký quỹ sẽ được hoàn trả theo quy trình hiện hành.

    ◾  Người bán có nghĩa vụ hoàn tất các đơn hàng còn tồn đọng và phối hợp giải quyết khiếu nại phát sinh.

    ◾  Tài khoản có thể khôi phục bán hàng sau 07 ngày kể từ khi yêu cầu tạm ngưng được chấp nhận.

2.  Trường hợp Sendo ngừng hợp tác với người bán

Sendo có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác nếu Người bán có hành vi vi phạm được quy định tại mục 10 ( Chế tài xử lý vi phạm) của chính sách này.

3.  Tài khoản đăng nhập hệ thống của Người bán phải được giữ gìn cẩn thận. Trường hợp Người bán yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản, Người bán cần hoàn tất chứng từ và gửi về Sendo (bản cứng hoặc ảnh chụp/scan), bao gồm :

    ◾  Ký xác nhận biên bản cam kết (theo mẫu đính kèm) để đảm bảo quyền sở hữu tài khoản Người bán. Nếu có bất cứ khiếu nại xảy ra liên quan đến tài khoản này, Người yêu cầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tải mẫu Biên bản cam kết tại đây: http://bit.ly/bienban-camketkhoiphuctaikhoan

    ◾ Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc ảnh chụp CMND, CCCD hợp lệ của người yêu cầu. Thông tin trên CMND, CCCD phải trùng khớp với thông tin của người muốn khôi phục tài khoản.

4.  Đối với tài khoản Ví Senpay, Người bán có trách nhiệm đọc hiểu và tuân thủ các quy định liên quan được đăng tải trên https://senpay.vn/, đồng thời Người bán cần thực hiện theo hướng dẫn tại https://help.senpay.vn/hc/vi/categories/115000060433 Tài-khoản-và-Bảo-Mật để yêu cầu khôi phục/cấp lại tài khoản ví Senpay.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, thành viên của Tập đoàn FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Số ĐKKD: 0312776486