Chính sách ký quỹ

Trở lại

I. Định nghĩa:

- Ký quỹ: Là việc Người bán (Shop) kinh doanh trên Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Sendo thực hiện ký quỹ một khoản tiền cho Sendo thông qua tài khoản Người Bán có hạn mức số dư tối thiểu theo quy định để xây dựng uy tín, tạo lợi thế cạnh tranh và đảm bảo thực hiện cam kết bán đúng và giao đúng hàng hóa. Số tiền ký quỹ được thể  hiện là “Số dư ký quỹ” trong tài khoản Ví Người Bán của Shop.

- Ngành hàng rủi ro cao: là những ngành hàng có giá trị cao, có thể vi phạm thương hiệu hoặc dễ ảnh hưởng tới lợi ích của người dùng sản phẩm: Đồng hồ, Nước hoa, Điện thoại thông minh (hàng mới), Máy tính bảng (hàng mới), một số loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,… Danh sách ngành hàng rủi ro cao được cập nhật tại website https://ban.sendo.vn.

- Tự vận chuyển: Là việc Người bán tự giao hàng cho người mua khi có đơn hàng phát sinh thông qua Sendo. Người bán cần thực hiện ký quỹ một khoản tiền cho Sendo để đảm bảo năng lực tự vận chuyển hàng hóa và quyền lợi chính đáng của người mua hàng.

II. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả người bán đang hoạt động trên Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Sendo có nhu cầu tham gia bán “Ngành hàng rủi ro cao” và/hoặc sử dụng từ khóa thương hiệu khi đăng bán sản phẩm có thương hiệu.

Tất cả người bán đang hoạt động trong SenMall được chọn hình thức tự vận chuyển đối với ngành hàng Điện tử có giá trị cao hoặc ngành hàng nội thất.

- Đối với các đối tượng ngoài phạm vi áp dụng trên, Sendo thực hiện ký kết hợp tác với Người bán theo chương trình cụ thể và nhu cầu thực tế tại từng thời điểm được nêu trong Hợp đồng.

III. Nội dung chính sách ký quỹ:

   1. Quy định ký quỹ

       1.1 Người bán tham gia ký quỹ cam kết tuân thủ toàn bộ các chính sách do Sendo quy định khi hoạt động kinh doanh trên Sendo;

     1.2 Người bán thực hiện ký quỹ bằng cách thao tác ký quỹ trên trang Quản Trị Người Bán thông qua hình thức giảm “Số dư khả dụng” và chuyển vào “Số dư ký quỹ” trong tài khoản Ví người bán.

     1.3 Số tiền ký quỹ căn cứ tại Phụ lục 01 – Quy định mức ký quỹ và quyền lợi dành cho người bán trên Sendo, được thông báo công khai tại website https://ban.sendo.vn.

     1.4 Quy định này không bắt buộc đối với Người bán đang kinh doanh trên Sendo, ngoại trừ một số ngành hàng đặc biệt theo quy định hiện hành của Sendo. (mục II)  

   2. Quy trình thực hiện ký quỹ

       

    3. Quy định rút quỹ, hủy cấu hình ký quỹ

        3.1 Yêu cầu hủy ký quỹ chỉ có hiệu lực kể từ lần ký quỹ thành công trước đó tối thiểu 7 ngày.

      3.2 Người bán có quyền yêu cầu hủy ký quỹ tại thời điểm không còn đơn hàng đang khiếu nại.

      3.3 Người Bán có thể xem thông tin Hủy ký quỹ tại website https://ban.sendo.vn 

     3.4 Trường hợp Người bán muốn hủy ký quỹ tại thời điểm vẫn còn đơn hàng chưa hoàn tất, thì Sendo vẫn sẽ thực hiện hủy các quyền lợi tương ứng của gói ký quỹ ngay tại thời điểm người bán thực hiện thao tác hủy ký quỹ. Đồng thời người bán có trách nhiệm xử lý và hoàn tất toàn bộ đơn hàng phát sinh trong thời gian cấu hình ký quỹ vẫn còn hiệu lực.

     3.5 Số tiền ký quỹ sẽ chỉ được mở đóng băng và chuyển vào “Số dư khả dụng” của người bán sau khi các đơn hàng phát sinh trong thời gian ký quỹ đã hoàn tất và các khiếu nại đã được giải quyết hoàn tất.

     3.6 Ký quỹ sẽ bị hủy trong trường hợp Người bán bị tạm ngừng hoạt động quá 30 ngày do tồn đọng công nợ. Số tiền ký quỹ sẽ chuyển vào “Số dư khả dụng” của Ví Người bán để tiếp tục giải quyết các khoản công nợ tồn đọng theo quy định hiện hành của Sendo. Người bán cần thực hiện thao tác Ký quỹ theo quy trình tại mục III.2 sau khi đã hoàn tất xử lý các công nợ liên quan. 

     4. Quyền lợi và nghĩa vụ của Người bán tham gia ký quỹ

        4.1 Người bán sẽ được xem số điện thoại, địa chỉ đầy đủ của người mua hàng;

     4.2 Được tham gia các dịch vụ tương ứng quy định tại Mục II của chính sách này: bao gồm Shop tự vận chuyển, tham gia bán ngành hàng rủi ro cao và được sử dụng từ khóa thương hiệu khi đăng bán sản phẩm có thương hiệu, tham khảo danh sách thương hiệu tại https://ban.sendo.vn/chinh-sach-nguoi-ban/47-12-chinh-sach-shop-ky-quy/148-danh-sach-thuong-hieu-duoc-su-dung-khi-co-dang-ky-ky-quy

      4.3 Số tiền ký quỹ dùng để xây dựng uy tín, tạo lợi thế cạnh tranh cho Người bán và đảm bảo giải quyết tất cả khiếu nại cho người mua khi cần thiết theo quy định hiện hành của Sendo;

      4.4 Người bán ký quỹ được hưởng đầy đủ quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ Người bán đã được ban hành theo mục II và III – Chính sách người bán trên Sendo;

      4.5. Người bán sẽ được mở đóng băng số tiền ký quỹ sau khi đã trừ đi các khoản phí và các khoản công nợ (nếu có) trong trường hợp chấm dứt tham gia ký quỹ theo các quy định hiện hành;

     5. Quy định áp dụng khi Người bán tham gia “Ngành hàng rủi ro cao” và sử dụng từ khóa thương hiệu khi đăng bán sản phẩm có thương hiệu

        5.1 Khi xác nhận ký quỹ thành công, sản phẩm được đăng bán theo quy định hiện hành.

      5.2 Người bán có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đăng bán sản phẩm, không vi phạm hàng giả, hàng nhái thương hiệu.

      5.3 Người bán phải có trách nhiệm đảm bảo về chất lượng hàng hóa, chính sách bảo hành, đổi trả (nếu có). 

      5.4 Người bán cần cung cấp cho Sendo toàn bộ giấy tờ liên quan đến hàng hóa mà Người bán kinh doanh như: giấy phép kinh doanh, giấy phép phân phối nhãn hàng có thương hiệu, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy đăng ký thương hiệu, hình ảnh hóa đơn, chứng từ hợp lệ từ nhà phân phối khi có nghi ngờ hay phát hiện hàng nhái, hàng giả và các giấy tờ khác liên quan tới việc kinh doanh khi Sendo yêu cầu trong khoảng thời gian 03 (ba) ngày. Quá thời gian quy định, Người bán không cung cấp được chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm thì Sendo toàn quyền đưa ra phán quyết cuối cùng để xử lý theo chế tài được quy định trong Chính sách người bán trên Sendo. 

     6. Quy định áp dụng khi Người bán tham gia dịch vụ “Shop tự vận chuyển”

       6.1 Người bán thực hiện cấu hình “Tự vận chuyển” trong tài khoản Shop để kích hoạt dịch vụ. Khi đó, toàn bộ các nhà vận chuyển do Sendo hỗ trợ sẽ không còn hiệu lực.

     6.Người bán tham gia “Tự vận chuyển” chịu trách nhiệm thông tin hàng hóa, xử lý đơn hàng và hoàn tất vận chuyển đơn hàng, đảm bảo thời gian toàn trình như quy định hiện hành, phí vận chuyển, các chi phí khác và đảm bảo quá trình vận chuyển, giao nhận, lắp ráp hoàn thiện (nếu có) đối với người mua hàng;

     6.3 Người bán tham gia “Tự vận chuyển” có nghĩa vụ hỗ trợ tư vấn thông tin đầy đủ cho Người mua hàng hoặc yêu cầu hỗ trợ từ phía Sendo liên quan đến đơn hàng. 

      6.4 Người bán tự vận chuyển cho tất cả đơn hàng phát sinh thông qua Sendo.

     6.5 Khi có đơn hàng mới phát sinh, Người bán thực hiện xác nhận “Còn hàng”. Trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành “Đang giao hàng”.

     6.6 Người bán thực hiện giao hàng cho người mua hàng và hỗ trợ tư vấn thông tin đầy đủ liên quan đến quy trình giao nhận hàng hóa, thanh toán đơn hàng giữa Người bán và Người mua hàng.

     6.7 Sau khi giao hàng thành công, Người bán cần thực hiện xác nhận “Đã giao hàng” trong vòng 5 ngày đối với đơn hàng nội tỉnh hoặc 20 ngày đối với đơn hàng liên tỉnh.

    6.8 Đối với đơn hàng 100% thanh toán COD, người mua sẽ không thực hiện đánh giá Người bán. Đơn hàng này sẽ không được tính vào các chỉ số Người bán như: tỷ lệ còn hàng, thời gian xử lý đơn hàng, điểm uy tín và các quyền lợi khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

    6.9 Đối với đơn hàng có thanh toán trực tuyến thông qua Cổng thanh toán Senpay, Người bán vẫn được hưởng các quyền lợi như Người bán thông thường.

    6.10 Trường hợp Người bán không cập nhật tình trạng giao hàng:

             - Đối với đơn hàng thanh toán khi nhận hàng (COD): Đơn hàng sẽ cập nhật trạng thái “Hủy bởi người bán” sau 10 ngày (đối với đơn hàng nội thành) hoặc 20  ngày (đối với đơn hàng liên tỉnh).    

             - Đối với đơn hàng thanh toán trực tuyến qua Senpay : Đơn hàng sẽ cập nhật trạng thái “Hủy bởi người bán” sau 30 ngày và Sendo sẽ hoàn tiền cho người mua theo quy trình hiện hành.

    6.11 Người bán tham gia “Tự vận chuyển” không được tham gia các chương trình thưởng như Shop Uy Tín, Shop Tích Cực …hoặc các chương trình ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

    7. Quy định xử lý khiếu nại

        7.1 Khi có khiếu nại xảy ra, đơn hàng bị khiếu nại vẫn được xử lý theo quy trình hiện hành, Sendo có quyền sử dụng tiền ký quỹ để giải quyết khiếu nại chính đáng cho người mua hàng.

      7.2 Trường hợp số tiền ký quỹ không còn đủ hạn mức theo quy định, tài khoản Shop và sản phẩm sẽ bị mất toàn bộ quyền lợi liên quan. Người bán cần nhanh chóng chuyển tiền đảm bảo mức ký quỹ đã đăng ký hoặc trong trường hợp không còn nhu cầu ký quỹ, Người bán cần thực hiện hủy ký quỹ được quy định tại mục III.3. Quy định rút quỹ, hủy cấu hình ký quỹ của chính sách này.  

IV. Chế tài xử lý vi phạm

       Người bán tham gia ký quỹ áp dụng các hình thức chế tài xử lý vi phạm được ban hành tại Phụ lục 06 của Chính sách người bán trên Sendo.

VI. Hiệu lực thi hành

       Chính sách có hiệu lực từ ngày 10/04/2018 cho đến khi có thông báo mới và các điều khoản chính sách bổ sung có hiệu lực từ ngày 06/01/2020 cho đến khi có thông báo mới. Người bán có trách nhiệm đọc, hiểu và tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định này.

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486