Điều kiện xét duyệt Shop Uy Tín - Shop Tích Cực

Trở lại

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Shop đang hoạt động trên Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Sendo và không vi phạm quy định, chính sách trên Sendo.

- Chương trình không áp dụng đối với shop tự vận chuyển.

2. CÁC CẤP ĐỘ SHOP HOẠT ĐỘNG TRÊN SENDO

️️◾ Shop Thường: là tên gọi chung của người bán tham gia mở cửa hàng trực tuyến trên website Sendo.

️◾ Shop Tích Cực: là danh hiệu dành cho shop đã tích cực hoạt động trên Sendo và đạt các tiêu chí xét duyệt theo quy định.

◾ Shop Uy Tín: là danh hiệu dành cho shop đã tích cực hoạt động trên Sendo,đảm bảo uy tín và đạt các tiêu chí xét duyệt theo quy định.

 

3. ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT:

Shop phải thỏa tất cả các điều kiện sau :  

Điều kiện xét duyệt Định nghĩa

Công thức tính

Shop Thường

Shop Tích Cực

Shop Uy Tín

1. Tỷ lệ đơn hàng hoàn tất

- Là tỷ lệ đơn hàng hoàn tất so với tổng đơn hàng của Shop phát sinh trong 30 ngày gần nhất.

Tổng đơn hàng hoàn tất / (Tổng đơn hàng hoàn tất + Tổng đơn hàng bị hủy bởi Người Bán + Tổng đơn hàng chuyển hoàn) .

Trong đó: 

- Tổng đơn hoàn tất : Bao gồm đơn hoàn tất, đơn đóng và đơn đã giao.

- Tổng đơn hủy bởi Người Bán: Bao gồm đơn hàng hủy do lỗi của Shop như Shop tự hủy, hoặc hủy do quá hạn xác nhận, đơn hàng không được giao đến bưu cục, đơn hàng gian lận bởi Shop, ...

 >=60%

>=75%

>=80%

2. Số lượng đơn hàng hoàn tất trong 30 ngày

- Là đơn hàng hoàn tất được giao thành công trong trong 30 ngày.

-

 -

>=25

>=120 

3. Phần trăm đơn hàng được đánh giá (%)

- Là tỉ lệ phần trăm đơn hàng được người mua đánh giá trong vòng 30 ngày, đơn hàng được ghi nhận đánh giá khi trạng thái đơn hàng đã chuyển tiền.

Tổng số đơn hàng được đánh giá / Tổng đơn hàng đủ điều kiện được đánh giá

- >=17% >=22%

4. Điểm đánh giá shop

- Điểm trung bình được tính tất cả đơn hàng của bạn được đánh giá trong vòng 30 ngày, đơn hàng được ghi nhận đánh giá khi trạng thái đơn hàng đã chuyển tiền.

Tổng số điểm được đánh giá / Tổng số đơn hàng được đánh giá

- >=4 >=4

5. Thời gian chuẩn bị hàng trung bình

- Là thời gian trung bình để Người bán giao 1 đơn hàng cho đơn vị vận chuyển: Trung bình thời gian từ lúc Người mua đặt hàng đến khi nhà vận chuyển nhận được đơn hàng. - - <=24 giờ <=24 giờ

6. Thời gian hoạt động

- Là thời gian tính từ ngày shop được hiển thị trên Sendo.vn đến thời điểm hiện tại. - - >= 30 ngày >= 60 ngày

7. Tỷ lệ phản hồi Chat trong 30 ngày

- Là tần suất mà Người bán trả lời Người mua trên tính năng Chat, tính trong khoảng thời gian 30 ngày gần nhất.

+ Phản hồi hợp lệ là phản hồi của Người bán trong khoảng thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 12 giờ kể từ khi Người mua khởi tạo cuộc hội thoại với Người bán.

+ Chỉ tính tỉ lệ phản hồi Chat đối với Shop có tối thiểu tổng số cuộc hội thoại nhận được là 05 trong vòng 30 ngày gần nhất. Đối với Shop có dưới 05 cuộc hội thoại thì được xem là ngưỡng an toàn.

- Không áp dụng tính cho trả lời tự động.

Tổng số phản hồi hợp lệ của Người bán / Tổng số cuộc hội thoại nhận được

- >=70% >=70%

8. Tỷ lệ khiếu nại trong 60 ngày

- Là phần trăm số đơn hàng bị khiếu nại có phán quyết lỗi do Shop trên tổng số đơn hàng đủ điều kiện khiếu nại (tình trạng gồm đã giao hàng, hoàn tất và đơn hàng đóng) trong vòng 60 ngày gần nhất.

Tổng số đơn khiếu nại có phán quyết do lỗi của Người bán / Tổng số đơn hàng đủ điều kiện khiếu nại

Trong đó: 

+ Dữ liệu xét duyệt: Đơn hàng phát sinh trong 60 ngày có khiếu nại lỗi của Shop, Đơn hàng đủ điều kiện lập khiếu nại là Đơn hàng có tình trạng: đã giao hàng, hoàn tất và đóng.

- <=1% <=0.5%

9. Chỉ số hoạt động bán hàng

- Chỉ số hoạt động bán hàng của Shop được tính tự động bởi hệ thống Sendo; thể hiện sự tích cực, chủ động của Shop khi tham gia vào các hoạt động để thúc đẩy doanh thu cùng Sendo. Shop có thể cải thiện chỉ số này bằng cách:

- Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ bán hàng của Sendo (Sendo Click, Sendo Affiliate, Shop Ads…)

- Cài đặt các chương trình miễn phí vận chuyển cho người mua.

- Tham gia Flash Sale, Deal sốc trong ngày.

(Chi phí người bán sử dụng cho các gói dịch vụ VAS + Chi phí người bán hỗ trợ vận chuyển) / Doanh thu của Người Bán

 Trong đó: 

- Dữ liệu xét duyệt: Dữ liệu sẽ được tính dựa trên các đơn hàng phát sinh trong chu kỳ 30 ngày (từ ngày N-45 đến ngày N-15, trong đó N là ngày xét duyệt).

 0%  2%  2% 

  Ghi chú:

◾ Shop phải thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng trước thời điểm xét duyệt.

◾ Shop đang hoạt động tại thời điểm xét duyệt.

◾ Các chỉ số xét duyệt được lấy từ số liệu thống kê đơn hàng của 30 ngày trước đó.

 

4. THỜI GIAN XÉT DUYỆT:

◾  Thời gian xét duyệt và công bố kết quả: Ngày 01 và 16 mỗi tháng.

 

5. QUYỀN LỢI CỦA SHOP TÍCH CỰC - SHOP SHOP UY TÍN

Quyền lợi

Shop Thường

Shop Tích Cực

Shop Uy Tín

Miễn phí chuyển hoàn

 

100%

100%

Ưu tiên hiển thị tại vị trí “ Tốt nhất”

 

Ưu tiên 2

Ưu tiên 1

Tool up sản phẩm

Up tự động x 2 lượt

Up tự động x 1 lượt

Up tự động x 1 lượt

Xem thông tin người mua hàng

Được xem số điện thoại (sau khi kích hoạt và chứng thực Senpay)

Được xem số điện thoại và địa chỉ

Được xem số điện thoại và địa chỉ

Ưu tiên xét duyệt sản phẩm/shop

 

Quyền lợi hiển thị website Sendo

 

 

Khu vực hiển thị riêng

Chức năng lọc sản phẩm

Hiển thị khiên chứng nhận

 

 

Khiên chứng nhận “Shop Uy Tín” (*)

Được Sendo giới thiệu là các Shop uy tín đối với khách mua hàng trên Sendo

 

 

Được ưu tiên tham gia các chương trình thúc đẩy bán hàng khác do Sendo tài trợ theo quy định của sự kiện tại từng thời điểm.

 

Lưu ý :

Chương trình “Miễn phí chuyển hoàn” không áp dụng với Shop tự vận chuyển và các đơn hàng Shop tự tạo qua trang Ban.sendo.vn. Chương trình không áp dụng cho các phí phát sinh (nếu có) như: phí chênh lệch trọng lượng, phí đóng gói hàng hóa và các loại phí truy thu khác. Mức phí này Shop sẽ thanh toán cho nhà vận chuyển theo biểu phí hiện hành.

 (*) Shop SenMall sẽ không hiển thị Khiên chứng nhận “Shop Uy Tín”.

6. NGHĨA VỤ CỦA SHOP TÍCH CỰC - SHOP UY TÍN

Shop cam kết cho đổi trả hàng trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận hàng, chấp nhận hoàn tiền trong vòng 7 ngày với bất kỳ lý do, yêu cầu từ người mua (Sản phẩm chưa có dấu hiệu đã bị sử dụng hoặc giặt ủi, còn nguyên bao hộp, tem mác và các phụ kiện đi kèm).

7. CHẾ TÀI ĐỐI VỚI SHOP TÍCH CỰC – SHOP UY TÍN VI PHẠM QUY ĐỊNH BÁN HÀNG

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

1

Shop vi phạm một trong các quy định, chính sách của Sendo

Mất danh hiệu Shop Tích Cực, Shop Uy Tín ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không được xét duyệt Shop Uy Tín/ Shop Tích Cực trong kỳ kế tiếp.

2

Shop không cho người mua đổi trả hàng trong vòng 48h

Mất danh hiệu Shop Tích Cực, Shop Uy Tín ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm

3

Shop không cho người mua đổi trả hàng trong vòng 48h trong 2 kỳ liên tiếp

Không xét duyệt Shop Uy Tín vĩnh viễn.

4

Shop hủy đơn hàng để tự vận chuyển

Loại khỏi nhóm Shop Uy Tín ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không được xét duyệt Shop Uy Tín trong 2 kỳ kế tiếp liền kề.

5

Shop bị mất danh hiệu do không đáp ứng tỷ lệ khiếu nại hoặc báo cáo xấu trong 2 kỳ liên tiếp

Không được xét duyệt Shop Uy Tín trong 4 kỳ kế tiếp liền kề.

6

Shop vi phạm qui định đăng bán sản phẩm
hàng giả/ hàng nhái Thương Hiệu

Mức 1: Mất danh hiệu Shop Tích Cực, Shop Uy Tín ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không được xét duyệt Shop Uy Tín/ Shop Tích Cực trong kỳ kế tiếp.
Mức 2: Mất danh hiệu Shop Tích Cực, Shop Uy Tín ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không được xét duyệt Shop Uy Tín trong 2 kỳ kế tiếp liền kề.
Mức 3: Mất danh hiệu Shop Tích Cực, Shop Uy Tín ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không xét duyệt Shop Uy Tín vĩnh viễn.

8. HIỆU LỰC

     Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2019 và các điều khoản chính sách bổ sung có hiệu lực từ ngày 15/09/2019 cho đến khi có thông báo mới. Người bán có trách nhiệm đọc, hiểu và tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định này.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486