Điều kiện xét duyệt Shop Uy Tín - Shop Tích Cực

Trở lại

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Shop đang hoạt động trên Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Sendo.vn và chưa từng vi phạm bất cứ quy định, chính sách nào trên Sendo.vn.

- Chương trình không áp dụng đối với shop Senmall và Shop không sử dụng đối tác vận chuyển của Sen Đỏ (Shop tự vận chuyển). 

2. CÁC CẤP ĐỘ SHOP HOẠT ĐỘNG TRÊN SENDO.VN

️️◾ Shop Thường: là tên gọi chung của người bán tham gia mở cửa hàng trực tuyến trên website Sendo.vn.

️◾ Shop Tích Cực: là danh hiệu dành cho shop đã tích cực hoạt động trên Sendo.vn và đạt các tiêu chí xét duyệt theo quy định.

◾ Shop Uy Tín: là danh hiệu dành cho shop đã tích cực hoạt động trên Sendo.vn,đảm bảo uy tín và đạt các tiêu chí xét duyệt theo quy định (thay thế cho danh hiệu Shop Hoa Sen).

 

3. ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT:

Shop phải thỏa tất cả các điều kiện sau : 

 

A.    Nhóm điều kiện đơn hàng

Shop Tích Cực

Shop Uy Tín

1. Tỷ lệ đơn hàng hoàn tất

 >= 70%

>= 80%

2. Số đơn hàng hoàn tất trong vòng 30 ngày

>= 20

>= 100

3. Phần trăm đơn hàng được đánh giá 

   >= 15%

  >= 20%

4. Điểm đánh giá shop

>= 4

>= 4 

5. Thời gian chuẩn bị hàng trung bình

<= 24 giờ

<= 24 giờ

6. Thời gian hoạt động

>= 30 ngày

>= 60 ngày

   

Ghi chú:

◾ Shop phải thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng trước thời điểm xét duyệt.

◾ Các chỉ số xét duyệt được lấy từ số liệu thống kê đơn hàng của 30 ngày trước đó.                                 

◾ Tỷ lệ đơn hàng hoàn tất tính theo công thức sau:

   (Tổng đơn hàng hoàn tất) / (Tổng đơn hàng hoàn tất + Tổng đơn hàng Hủy do Người Bán+ Tổng đơn hàng chuyển hoàn)

◾ Phần trăm đơn hàng được đánh giá là Tỉ lệ phần trăm đơn hàng được người mua đánh giá trong vòng 30 ngày

◾ Phần trăm đơn hàng được đánh giá tính theo công thức sau:

   (Tổng số đơn hàng được đánh giá) / (Tổng số đơn hàng đủ điều kiện đánh giá)

◾ Điểm đánh giá shop là điểm trung bình được tính trên tất cả đơn hàng của Shop được đánh giá trong vòng 30 ngày.

◾ Điểm đánh giá shop được tính theo công thức sau:

   (Tổng số điểm được đánh giá) / (Tổng số đơn hàng được đánh giá)

◾ Thời gian hoạt động là khoảng thời gian được tính từ thời điểm mở shop đến hiện tại. Thời gian hoạt động không bị giới hạn cho đến khi Người bán hoặc/và Sen Đỏ ngừng hợp tác việc đăng bán sản phẩm trên website Sendo.vn.

◾ Thời gian chuẩn bị hàng trung bình: Là thời gian trung bình từ lúc Người mua đặt hàng cho đến khi nhà vận chuyển lấy hàng thành công của tất cả đơn hàng thỏa điều kiện sau: 

  • Điều kiện: Tất cả đơn hàng được đặt hàng trong 30 ngày gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt, đã có vận đơn và nhà vận chuyển lấy hàng thành công. Không áp dụng cho các Shop tự vận chuyển. Đơn hàng tách gộp vẫn tính như đơn hàng bình thường.
  • Đơn vị tính: Giờ
  • Công thức tính: 

   Thời gian chuẩn bị hàng trung bình (x) = Trung bình của ( t - T ) của N đơn hàng

        Trong đó :

  • N : tổng số đơn hàng thỏa điều kiện (mục 3.8.2) của Shop
  • T : thời gian đặt hàng của đơn hàng
  • t: thời gian nhà vận chuyển lấy hàng thành công

 

4. THỜI GIAN XÉT DUYỆT:

◾  Thời gian xét duyệt và công bố kết quả:  Ngày 01 và 16 mỗi tháng.

◾  Shop cần đảm bảo đạt các tiêu chí xét duyệt tại thời điểm hệ thống xét duyệt.

◾  Quy trình xét duyệt được thực hiện tự động bởi hệ thống theo các tiêu chí đã nêu trên.

 

5. HIỆU LỰC

     Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2018 cho đến khi có thông báo mới.

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ, thành viên của Tập đoàn FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Số ĐKKD: 0312776486