PHỤ LỤC 06 - Bảng nội dung vi phạm và các hình thức chế tài xử lý vi phạm Người Bán trên Sendo

Trở lại

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Chính sách được áp dụng đối với tất cả Shop đang hoạt động trên sàn thương mại điện tử Sendo.

1.2  Đối với Người bán đang có danh hiệu đặc biệt (Shop Uy Tín 1, 2, 3), Sendo sẽ thu hồi danh hiệu và các quyền lợi đi kèm ngay khi phát hiện vi phạm, đồng thời thực hiện truy thu theo quy định. 

1.3 Sendo bảo lưu quyền cập nhật ban hành các quy định xử lý và hình thức chế tài trong Phụ lục này, có hiệu lực ngay khi thông báo trên trang thông tin chính thức của Sendo. 

1.4 Trường hợp Shop có hành vi vi phạm pháp luật; gian lận, Shop không hoạt động vì mục đích bán hàng trên Sendo, Sendo sẽ thực hiện chế tài hạ/hủy tài khoản Shop vĩnh viễn. 

1.5 Quy định chung về các mức độ vi phạm, hình thức và thời gian chế tài: 

Nội dung vi phạm chính

 

Mức độ vi phạm, thời gian chế tài

Nhắc nhở

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Các vi phạm về lạm dụng các chương trình khuyến mãi bán hàng, gian lận giao dịch trên đơn hàng và trên Shop.

Shop qua email hoặc điện thoại

 

Hạn chế bán hàng trong 15 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Shop

 

Hủy  tài khoản Shop vĩnh viễn ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm và thông báo sau đến Shop

 

-  Các vi phạm về quy định mở Shop và đăng tin, sản phẩm

-  Các vi phạm về quy định xử lý đơn hàng, đóng gói và vận chuyển

- Vi phạm quy định ứng xử giữa Người bán, Người mua và Sendo. 

Nhắc nhở Shop qua email hoặc điện thoại

Hạn chế bán hàng trong 7 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Shop

Hạn chế bán hàng mức cao nhất trong 15 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và thông báo đến Shop

Hủy tài khoản Shop vĩnh viễn ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm và thông báo sau đến Shop. Tùy mức độ vi phạm mà Sendo áp thẳng mức chế tài 3 đối với Shop

Hình thức chế tài

Sendo gửi email hoặc gọi điện thoại nhắc nhở Shop vi phạm

- Shop vi phạm sẽ bị hạn chế việc hiển thị sản phẩm và bán hàng trên sàn Sendo. Mức độ hạn chế hiển thị và bán hàng sẽ tăng dần tùy theo mức độ vi phạm  (mức 1 < mức 2 < mức 3). Tài khoản Shop bị hủy vĩnh viễn, không được khôi phục bán hàng vì bất cứ lý do gì.

- Các Shop đang trong thời gian hạn chế sẽ không được tham gia các chương trình sự kiện bán hàng được Sendo hỗ trợ chi phí như Flash Sale có trợ giá, voucher phí vận chuyển, voucher khuyến mãi, mã hoàn tiền từ Sendo... Shop vẫn toàn quyền chủ động tham gia, tạo ra các hoạt bán hàng của Shop như: trợ phí vận chuyển cho Người mua, voucher Shop, đăng ký Flash sale... 

- Tại thời điểm xét duyệt các danh hiệu Shop Uy Tín, Shop đang trong thời gian chế tài thì không được tham gia xét duyệt. Đồng thời Shop không được tái đăng ký chương trình bán hàng đã mất quyền lợi hoặc tham gia các chương trình bán hàng có Sendo hỗ trợ chi phí khác.  

- Trường hợp phát sinh các khoản truy thu, Ví Người bán và Ví Senpay sẽ bị khóa cho đến khi Shop hoàn tất nghĩa vụ chi trả cho Sendo. 

- Hủy vĩnh viễn tài khoản Shop là mức chế tài cao nhất, tất cả các thông tin liên quan đến Shop (bao gồm nhưng không hạn chế tài khoản Shop, tài khoản Ví Người bán, tài khoản Ví Senpay...) sẽ không được sử dụng cho các Shop khác.    

- Sendo toàn quyền trong việc tăng áp dụng mức vi phạm trong các trường hợp đặc biệt, mức độ ảnh hưởng vi phạm lớn, tính chất nghiêm trọng phù hợp với quy định Người bán và pháp luật Việt Nam. 

 2. Hình thức chế tài đối với vi phạm Mở Shop, Đăng tin, sản phẩm:

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý vi phạm

Xử lý trên SP/ĐH/Shop

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Vi phạm một trong các quy định mở Shop

 

 

 

 

 

1.1

Thông tin đăng ký (thông tin liên hệ Shop và người đại diện Shop) không rõ ràng, cố ý gây nhầm lẫn về uy tín bán hàng.

Shop

 

x

   

1.2

Thông tin đăng ký không đầy đủ

Shop

x

     

1.3

Thông tin đăng ký không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam

Shopx

   

1.4

Thông tin đăng ký có chứa hoặc thể hiện thương hiệu không được phép sử dụng

Shopx

   

2

Vi phạm một trong các quy định đăng sản phẩm

 

       

2.1

Đăng sản phẩm sai danh mục ngành hàng/trùng sản phẩm

Hạ sản phẩm

x

     

2.2

Tên sản phẩm không đúng chính tả

Hạ sản phẩm

x

     

2.3

Kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm cấm bán

Hủy sản phẩm

     

x

2.4

Kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm cấm vận chuyển

Hủy sản phẩm

   

x

 

2.5

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng có liên quan đến danh mục cấm đăng bán.

Hủy sản phẩm

   

x

 

2.6

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng, âm thanh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm pháp luật.

Hạ/hủy sản phẩm

   

x

 

2.7

Tên, hình ảnh mô tả sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hạ sản phẩmx

   

2.8

Nội dung video clip mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng có liên quan đến danh mục cấm đăng bán.

Hủy sản phẩm

   

x

 

2.9

Nội dung video clip mô tả sản phẩm có chứa từ ngữ, ký tự, biểu tượng, âm thanh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm pháp luật.

Hạ/hủy sản phẩm

   

x

 

2.10

Nội dung video clip mô tả sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hạ sản phẩmx

   

2.11

Giá sản phẩm ảo, bất hợp lý so với giá thị trường nhằm lừa đảo người mua hàng (đăng bán hàng giả/nhái….)

Hạ/Hủy  sản phẩmx

   

2.12

Thông tin sản phẩm không đúng hoặc không đồng nhất giữa thông tin đăng bán và sản phẩm thực tế (đăng bán hàng giả/nhái…)

Hạ/hủy sản phẩm


x

     

2.13

Thông tin sản phẩm không có hoặc không đầy đủ về nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính sản phẩm và chế độ bảo hành (nếu có) theo yêu cầu của mỗi ngành hàng.

Hạ sản phẩm


x

     

2.14

Giá đăng bán không tuân thủ quy định theo Luật Giá hiện hành 

Hạ/hủy sản phẩm

 

x

   

2.15

Đăng giá ảo, bất hợp lý so với Giá niêm yết trên sản phẩm đã được đăng ký hợp pháp; giá thị trường tại thời điểm thị trường ổn định hoặc giá bình ổn theo thông báo của Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Hạ/hủy sản phẩm

 

x

   

2.16

Sản phẩm kém chất lượng khi bị Người mua khiếu nại mà có đầy đủ bằng chứng chứng minh.

Hạ/hủy sản phẩm

x

     

2.17

Mọi hành vi cố ý vi phạm, mức độ nghiêm trọng, bao gồm nhưng không hạn chế các hành vi sau:

+ Đăng sản phẩm cấm bán

+ Đăng thông tin sản phẩm hợp lệ nhưng giao hàng thực tế là sản phẩm cấm bán.

+ Dùng bao bì đóng gói gây nhầm lẫn Sendo với các thương hiệu khác.

+ Các hành vi cố ý vi phạm khác gây ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của Sendo. 

-Shop 

-Truy thu

     

x

2.18

Sản phẩm Senmall không đầy đủ chứng từ hoặc chứng từ hết hiệu lực.

Hạ/hủy toàn bộ sản phẩm liên quan + yêu cầu bổ sung chứng từ.

x

     

2.19

Sản phẩm Senmall bị khiếu kiện hoặc tranh chấp nhưng Shop không cung cấp đủ chứng từ để chứng minh.

Hủy sản phẩm

x

     

2.20

Sản phẩm Senmall sử dụng giấy tờ giả mạo.

Hủy sản phẩm

     

x

3

Vi phạm một trong các quy định đăng khuyến mãi

 

       

3.1

Tên, nội dung, thời gian thực hiện và các chi tiết khác của chương trình khuyến mãi không đúng hoặc đồng nhất với thực tế, cố tình gây nhầm lẫn cho Người mua

Hạ/Hủy sản phẩmx

     

3.2

Nâng cao giá sản phẩm và liên tục đăng ký các chương trình khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Hạ/Hủy sản phẩm


x

     

3.3

Không đảm bảo khuyến mãi trong suốt thời gian sự kiện theo yêu cầu quy định (nếu có) nhằm lừa đảo Người mua

Hạ/Hủy sản phẩm

 

x

   

4

Vi phạm một trong các quy định đăng tin (viết blog, đăng video clip...)

         

4.1

Đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên Sendo.

Shop 

x

 

4.2

Đăng tin không lành mạnh, liên quan đến sex, mua bán, môi giới bạn tình chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam

Shop

     

x

4.3

Đăng tin bài cạnh tranh không lành mạnh  xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu  hạ uy tín của Người bán/thương hiệu khác

Shop 

x

 

4.4

Đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người

Shopx

   

5

Vi phạm quy định đổi mới hoặc chỉnh sửa ảnh đại diện sản phẩm.

 

       

5.1

Đổi mới hoặc chỉnh sửa ảnh đại diện không tương ứng với sản phẩm gốc (khác ngành hàng, chủng loại, chất liệu, thương hiệu….) nhằm cố ý lừa đảo người mua dưới mọi hình thức. (Được phép khác biệt về màu sắc, họa tiết, kích thước nhưng cần chỉnh sửa các thông tin liên quan tương ứng như tên, các thuộc tính, mô tả sản phẩm,…)

Hủy sản phẩm

 

x

   

5.2

Sản phẩm đổi mới vi phạm các quy định về kiểm duyệt sẽ bị xử lý theo mục 2, mục 3, mục 4.

         

6

Người Bán có hành vi tạo và đăng nhiều sản phẩm với tỷ lệ trùng lặp trên 50% tổng số sản phẩm trong một hoặc chuỗi nhiều gian hàng liên quan trên Sendo.
Trong trường hợp, Người Bán có hành vi vi phạm trên và gây thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sendo, Người Bán sẽ bị xử lý ở điều 1.4.5 mục 4-Hình thức Chế tài đối với vi phạm về giao dịch gian lận của Phụ lục này.

Hạ Sản phẩm   x    

3. Các vi phạm về quy định xử lý đơn hàng,  đóng gói và vận chuyển:

 

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý vi phạm

Xử lý trên SP/ĐH/Shop

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Không đảm bảo thời gian và quy trình xử lý đơn hàng theo quy định, gây tổn thất đến uy tín bán hàng.

Shop

x

     

2

Không đảm bảo chứng từ đi kèm hàng hóa khi giao hàng cho đối tác vận chuyển.

Shop

x

     

3

Không cung cấp chứng từ hàng hóa hợp lệ khi có yêu cầu.

Shop

x

     

4

Không đảm bảo quy trình giao nhận hàng hóa với nhà vận chuyển.

Từ chối vận chuyển/hủy đơn hàng

x + không giải quyết khiếu nại phát sinh với nhà vận chuyển

     

5

Sử dụng gói vận chuyển không phù hợp với sản phẩm đăng bán

-Từ chối vận chuyển / Hủy sản phẩm

-Truy thu 

 

 

 

6

Đóng gói sản phẩm không tuân thủ hoặc không đảm bảo quy chuẩn hiện hành. 

-Từ chối vận chuyển đơn hàng

-Truy thu

x

 

 

 

7

Không dán nhãn thông tin đơn hàng theo quy định, thông tin không chính xác hoặc dán nhầm thông tin của đơn hàng khác. 

Từ chối vận chuyển/hủy đơn hàng

- Truy thu

x

 

 

 

8

Shop tự vận chuyển không cập nhật tình trạng đơn hàng.

Shop

x

     

9

Shop tự vận chuyển cố ý thay đổi hình thức kinh doanh nhằm trục lợi chương trình/ sự kiện khuyến mãi của Sendo.

Shop

 

x

 

 

 

 

10

Trong 30 (ba mươi) ngày không có đơn hoàn tất

Shop

     

X

4. Các vi phạm về giao dịch gian lận 

4.1  Giao dịch gian lận

1.1 Giao dịch gian lận là những giao dịch vi phạm quy định và chính sách của Sendo. Sendo xem xét chi tiết đơn hàng và thực hiện Hủy đơn hàng, thực hiện chế tài Shop khi phát hiện vi phạm. 

1.2  Đối với những đơn hàng có dấu hiệu vi phạm quy định nhưng đã giao dịch thành công, Sendo có quyền từ chối áp dụng các quyền lợi đi kèm (quà tặng, mã giảm giá, chi phí miễn phí vận chuyển…) cho các đơn hàng này. Đồng thời, Shop sẽ bị truy thu toàn bộ chi phí Sendo đã hỗ trợ đối với các đơn hàng thành công trong cùng sự kiện bán hàng. 

1.3  Shop tham gia chương trình hay sự kiện thúc đẩy bán hàng do Sendo tổ chức có trách nhiệm đọc kỹ và tuân thủ quy định chương trình, thực hiện đầy đủ các quy trình liên quan như gọi điện xác nhận nhu cầu Người mua hàng, địa chỉ nhận hàng để giảm thiểu rủi ro. Trong trường hợp khách hàng mua hàng vi phạm thể lệ chương trình, Shop có quyền hủy đơn hàng để tự bảo vệ quyền lợi hoạt động kinh doanh trên Sendo.

1.4 Shop có dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ có hành vi gian lận, tùy vào mức độ và mật độ vi phạm, Sendo sẽ áp dụng chế tài cụ thể như sau:

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Xử lý trên SP/ĐH/Shop

Nhắc nhở

Mức 1
(15 ngày)

Mức 2
(vĩnh viễn)

1

Các hành vi mua đi, bán lại và/hoặc lợi dụng chính sách giá bán và/hoặc trục lợi thương mại để tăng giá các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, …, hoặc các ảnh hưởng khác gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ hoặc trên diện rộng toàn lãnh thổ Việt Nam và/hoặc Quốc tế.

Hủy sản phẩm

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

2

Sản phẩm giao thực tế không giống với hình ảnh đăng bán (giao thiếu, giao sai hoặc đơn hàng rỗng ruột) nhằm lừa đảo người mua hàng.

- Shop

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví Senpay

- Truy thu

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

3

Tạo đơn hàng ảo, giả mạo nhằm trục lợi từ các sự kiện khuyến mãi dành cho Người mua hàng hoặc chương trình, quy định dành cho người bán.

- Shop

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví Senpay

- Truy thu

x

x

x

4

Vi phạm khi tham gia Chương trình/ Sự kiện thúc đẩy bán hàng do Sendo tổ chức (phân phối mã giảm giá, miễn phí vận chuyển...)

- Shop

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví Senpay

- Truy thu

x

x

x

5

Shop có hành vi trục lợi dưới mọi hình thức.

- Shop

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví Senpay

- Truy thu

x

x

x

6

Người mua không nhận được sản phẩm, voucher, dịch vụ như đã đặt mua hoặc nhận được sản phẩm, voucher hết hạn… không thể sử dụng.

- Hạ/Hủy sản phẩm

- Shop

- Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví Senpay

- Truy thu

 

x

x (trường hợp nghiêm trọng)

 4.2. Giao dịch ngoài Sendo
    Shop không được sử dụng thông tin Người mua để tiến hành các giao dịch ngoài nền tảng Sendo. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý chế tài cụ thể như sau: 

 

 

 • STT

  Nội dung vi phạm

  Hình thức xử lý

  Xử lý trên SP/ĐH/Shop

  Nhắc nhở

  Mức 1
  (15 ngày)

  Mức 2
  (vĩnh viễn)

  1

  Shop đăng các thông tin liên lạc cá nhân, đường dẫn các trang bán hàng khác Sendo trong thông tin đăng bán sản phẩm, thông tin Shop, tin nhắn Chat hoặc các hình thức tương tự trên nền tảng Sendo.

  Hạ/hủy sản phẩm

  x

   

   

  2

  Shop hướng Người mua thanh toán trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Người bán (dưới mọi hình thức).

  Shop

   

   

  x

  3

  Shop cố ý hủy đơn hàng và tự giao hàng cho Người mua.

  Shop

   

  x

   

5Vi phạm quy định ứng xử giữa Người bán, Người mua và Sendo:

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Sendo không chấp nhận các hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các Shop, gây thiệt hại đến uy tín và hoạt động của Shop khác.

► Ứng xử không phù hợp của Shop với Người mua hàng: Shop cần có ứng xử phù hợp đối với Người mua, Shop khác để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.

► Những hành vi vi phạm sau đây sẽ bị chế tài theo quy định

STT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Xử lý trên SP/ĐH/Shop

Nhắc nhở

Mức 1
(7 ngày)

Mức 2
(15 ngày)

Mức 3
(vĩnh viễn)

1

Shop có hành vi đặt hàng của Shop khác nhằm mục đích phá hoại (dưới mọi hình thức).

Shop

 

x

 

 

2

Shop thực hiện spam tin nhắn hoặc cố ý đánh giá xấu, bình luận về sản phẩm của Shop khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. 

Shop

 

x

 

 

3

Shop có thái độ không phù hợp với Người mua hoặc Sendo  trong suốt quá trình giao dịch.

Shop

 

 

x

 

4

Người bán gửi tin quảng cáo (spam tin) Người mua

Shop

x

 

 

 

5

Không hợp tác tích cực giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của Sendo.

Shop

 

x

 

 

6

Không phản hồi yêu cầu xử lý đơn hàng, khiếu nại trong thời gian quy định.

Shop

 

x

 

 

7

Không thực hiện bảo hành sản phẩm đúng cam kết mô tả.

-Shop

-Truy thu

x

     

8

Không thực hiện nghĩa vụ chi trả các khoản thuế, phí, truy thu, phạt và các chi phí khác theo quy định.

-Khóa tài khoản Ví Người bán và Ví Senpay

-Truy thu

x

     

Trong mọi trường hợp, các vấn đề vi phạm phát sinh trên Sàn giao dịch TMĐT Sendo sẽ do Sendo là đơn vị xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng phù hợp với chính sách này và quy định của pháp luật.

 

6. Hình thức chế tài với các trường hợp áp dụng Tăng/ Hạ mức vi phạm

(loại trừ vi phạm Giao dịch gian lận đã nêu trên): 

6.1 Trong vòng 30 ngày nếu Shop vi phạm 03 lần nhắc nhở thì áp dụng tăng 1 mức vi phạm

6.2 Trường hợp Shop vẫn tiếp tục vi phạm hoặc vi phạm quy định khác trong 30 ngày tiếp theo thì áp dụng tăng 1 mức vi phạm. 

6.3 Trường hợp các vi phạm của Shop ở mức độ nghiêm trọng (ví dụ như hành vi cố ý vi phạm, số lượng đơn hàng lớn, số lượng sản phẩm lớn, giá trị đơn hàng lớn …) thì  áp dụng tăng mức vi phạm hoặc áp dụng mức cao nhất. 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486