8.1 Quy định các mức vi phạm và chế tài chung

Trở lại

1. Áp dụng quy định các vi phạm, mức độ và chế tài xử lý đối với tất cả Người Bán đang kinh doanh tại Sendo tại Phụ lục 6 của chính sách này. Người Bán vi phạm quy định, phải ngừng kinh doanh, sẽ không được hoàn trả các loại phí (bao gồm cả phí dịch vụ hỗ trợ Người Bán nếu có).

a. Hạ Shop là hình thức Người Bán bị tạm khóa, không thể giao dịch và không hiển thị sản phẩm trên Sendo. trong thời gian xử lý vi phạm. Tùy vào mức độ vi phạm của từng trường hợp cụ thể, Sendo sẽ thông báo chế tài Hạ (tài khoản) Shop trong thời gian quy định ở Phụ lục 6 và tối đa không quá 3 tháng.

b. Hủy Shop là hình thức Người Bán bị ngừng toàn bộ hoạt động bán hàng trên Sendo và tài khoản Shop sẽ không thể khôi phục.

2. Khi phát hiện các đơn hàng có dấu hiệu vi phạm, tài khoản Shop, tài khoản Ví Người Bán, tài khoản Ví điện tử Senpay của Người Bán có thể bị tạm khóa để phục vụ công tác điều tra.

3. Trong các trường hợp vi phạm cụ thể được nêu tại mục 2 (Quy định xử lý và chế tài đối với các trường hợp vi phạm cụ thể), Người Bán đồng ý thực hiện ký quỹ nhằm đảm bảo tuân thủ Chính sách Người Bán trên Sendo với mức quy định theo yêu cầu tại từng thời điểm. Đồng thời Người Bán chịu phạt tiền theo mức quy định hiện hành của Sendo.

4. Người Bán đồng ý và không được hủy ngang ủy quyền cho Sendo theo chính sách này và Sendo được toàn quyền cấn trừ các khoản phí phạt theo quy định hiện hành vào các khoản tiền của Người Bán trong tài khoản Ví Người Bán, ví Senpay, hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà đối tác được chỉ định của Sendo giữ thay hoặc đối tác vận chuyển chỉ định của Sendo thu hộ cho Người Bán vào bất kỳ lúc nào mà không cần sự chấp thuận của Người Bán

5. Trong mọi trường hợp, các vấn đề phát sinh trên Sàn giao dịch TMĐT Sendo sẽ do Sendo là đơn vị xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng phù hợp với chính sách này và quy định của pháp luật

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486