7.1 Quy định chung về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Trở lại

1. Sendo tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người Bán trong các hoạt động liên quan đến đơn hàng bao gồm xử lý đơn hàng, vận chuyển, thanh toán tiền hàng và các vấn đề khác phát sinh giữa Người Bán, Người Mua, Đối tác vận chuyển và Sendo nhằm đảm bảo quyền lợi và thực thi trách nhiệm của các bên trong quá trình Người Bán tham gia bán hàng trên Sendo.


2. Khi Sendo tiếp nhận khiếu nại từ phía Người Mua, Người Bán phải có trách nhiệm hợp tác với Bộ phận Giải Quyết Khiếu Nại của Sendo để giải quyết khiếu nại liên quan liên quan đến các vấn đề được nêu ở điều 6 mục V ( Quy định khiếu nại - giải quyết khiếu nại ) của chính sách này trong thời gian quy định của Sendo. Trường hợp Người Bán không hợp tác và cũng không phản hồi yêu cầu xử lý đơn hàng khiếu nại trong thời gian quy định của Sendo thì sẽ bị chế tài ở Điều 5 – phụ lục 06 của chính sách.
Trong trường hợp Người Mua khiếu nại gay gắt trên Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng, Báo Chí hay Cộng đồng mạng làm ảnh hưởng uy tín Sendo mà nằm ngoài thời gian quy định xử lý khiếu nại của Sendo thì Sendo sẽ chủ động liên hệ Người Bán để cùng xử lý khiếu nại.


3. Người Bán vi phạm các quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục 6 của Chính sách này.

 

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486