3.2 Đăng khuyến mãi

Trở lại

2.1   Tên, nội dung, thời gian thực hiện và các chi tiết khác của chương trình khuyến mãi phải rõ ràng, đầy đủ, đúng chính tả, phù hợp quy định về đăng tin nói chung và phải thống nhất với nhau.

2.2   Các thông tin khuyến mãi phải rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn cho Người Mua.

2.3   Không được nâng cao giá sản phẩm và liên tục đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

2.4   Giá trị khuyến mãi <= 50% giá bán trên Sendo.

2.5   Người bán vi phạm các quy định đăng khuyến mãi sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục 6 của Chính sách này.

2.6   Sendo thực hiện thông báo Sở Công Thương về chương trình khuyến mãi trên sàn Sendo (web, app Sendo). Trường hợp Người Bán thực hiện các chương trình khuyến mãi ngoài phạm vi điều 17, mục 2.b Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì Người Bán phải thực hiện thông báo khuyến mãi theo đúng quy định liên quan.

2.7   Người Bán thực hiện chương trình khuyến mãi thông qua các mã giảm giá cần tuân thủ các quy định sau:

a. Tên, nội dung, thời gian thực hiện và các chi tiết khác của chương trình giảm giá phải rõ ràng, đầy đủ, đúng chính tả, phù hợp quy định về đăng tin nói chung và phải thống nhất với nhau và tránh gây nhầm lẫn cho người mua.

b. Các mã giảm giá mà Người Bán có thể thực hiện bao gồm :

► Mã giảm giá mặc định của Người Bán: 

    Mã giảm giá được Người Bán tạo và áp dụng cho toàn bộ sản phẩm được đăng trên Sendo và giới hạn trong khoảng một thời hạn nhất định của mã giảm giá.

► Mã giảm giá của Người Bán theo từng sự kiện Sendo:

    Mã giảm giá được Người Bán tạo và áp dụng cho toàn bộ sản phẩm được đăng trên Sendo và giới hạn trong khoảng thời gian nhất định của sự kiện.

► Mã giảm giá của Người Bán dành cho Người Mua theo dõi Shop

    Mã Giảm giá được Người Bán tạo và áp dụng đối với Người Mua bấm vào theo dõi Shop trên Sendo

c. Giá trị của các mã giảm giá này <= 50% giá bán của sản phẩm trên Sendo.

d. Mã giảm giá của Người Bán đến từ ngân sách của Người Bán và được gọi là Phí hỗ trợ của Người Bán. Phí này được trừ trực tiếp trên đơn hàng hoàn tất trước khi chuyển tiền vào Ví Người Bán.

e. Người Bán có trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan các chương trình khuyến mãi thông qua mã giảm giá.
Trong trường hợp Người Bán có dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ có hành vi gian lận, tùy vào mức độ và mật độ vi phạm sẽ áp dụng chế tài theo quy định tại Điều 6 Mục vi phạm về giao dịch gian lận ở Phụ lục 06 - Bảng Nội dung vi phạm và các hình thức chế tài vi phạm Người Bán trên Sendo.
(https://ban.sendo.vn/chinh-sach-nguoi-ban/45-8-che-tai-xu-ly-vi-pham/132-phu-luc-6-bang-noi-dung-vi-pham-va-cac-hinh-thuc-che-tai-xu-ly-vi-pham-nguoi-ban-tren-sendo)

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486