Quy định về xử phạt vi phạm trong hoạt động xuất bản, in & buôn bán sách lậu

03/03/2020 6:09:31 CH

 

Kính gửi Qúy Shop,

 

Dựa trên Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, hành vi xuất bản, in và buôn bán sách lậu (Bao gồm tất cả các hình thức Sách: Sách giấy, sách nói...) là hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Theo đó, hoạt động in sách lậu được xem là hành vi in xuất bản phẩm mà không có quyết định xuất bản và sẽ bị xử phạt từ 30,000,000 đồng đến 40,000,000 đồng theo khoản 7 Điều 24 Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Vì vậy, Sendo đề nghị Quý Shop đang kinh doanh Ngành hàng Sách và các sản phẩm về sách (Bao gồm tất cả các hình thức Sách: Sách giấy, sách nói...) tại Sendo nghiêm túc tuân thủ theo đúng Quy định, đồng thời, vui lòng chủ động kiểm tra, rà soát các sản phẩm đang kinh doanh và gỡ bỏ/xóa các sản phẩm vi phạm quy định

Trong trường hợp phát hiện các Shop vi phạm hoặc cố ý vi phạm, Sendo.vn sẽ xử lý theo Chính sách Người Bán và kết hợp với các cơ quan chức năng xử phạt theo đúng Quy định.

 

 

Trích dẫn Nghị định 159/2013/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, In và buôn bán sách lậu:

 

Khoản 7 Điều 24: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) In xuất bản phẩm không có quyết định xuất bản;

b) In tài liệu không kinh doanh không có giấy phép xuất bản;

c) In gia công xuất bản phẩm, sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài không có giấy phép in gia công.

Hoạt động buôn bán sách lậu có thể hiểu là hoạt động tàng trữ, phát hành, tiêu thụ sách được in khi không có quyết định xuất bản. Căn cứ vào số lượng bản in không đúng quy định thì mức phạt đối với hành vi này như sau:

 

Điều 27. Vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, phát hành, xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp dưới 50 bản;…

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp từ 50 bản đến dưới 100 bản;…

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp từ 100 bản đến dưới 300 bản;…

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp từ 300 bản trở lên;…”

Mức phạt ở trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài ra còn áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, như tịch thu tang vật, tước giấy phép, thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm xuất bản, tịch thu lợi nhuận, ...

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Shop

Ban Quản Trị Sendo.vn