Điều chỉnh ngày áp dụng chính sách chế tài đối với Shop SenMall

25/03/2020 5:23:24 CH

Kính gửi Quý Shop,

 

Như đã thông báo, Sendo sẽ áp dụng Chính sách chế tài vi phạm đối với Shop SenMall. Tuy nhiên, để các Shop SenMall có thêm thời gian để dần làm quen với Chính sách mới và có những cải thiện về vận hành phù hợp, Sendo thông báo đối với Chính sách chế tài vi phạm sẽ bắt đầu áp dụng từ 01/05/2020, thay cho 16/04/2020 như đã thông báo trước. 

 

Sendo nhắc lại về chính sách chế tài đối với các Shop SenMall vi phạm các quy định trong chính sách bán hàng của Sendo, đặc biệt, đối với Shop có tỷ lệ đơn hàng hoàn tất và tỷ lệ khiếu nại dưới mức Quy định sẽ áp dụng từ 01/05/2020:

 

Các mức xử lý vi phạm:

▪️ Nhắc nhở: Email/Điện thoại nhắc nhở

▪️ Mức 1: Hạ Shop 3 ngày

▪️ Mức 2: Hạ Shop 7 ngày

▪️ Mức 3: Hủy Shop

 

Chi tiết các nội dung các vi phạm và mức xử lý vi phạm tại ĐÂY.

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Shop

 

Ban Quản Trị Sendo.vn