[Chính sách] Điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá hoạt động và chế tài người bán từ 1/5/2019

12/04/2019 3:08:12 CH

Sendo xin thông báo áp dụng điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá hoạt động và bổ sung chế tài người bán kể từ 1/5/2019 như sau:

(Lưu ý: Các nội dung không đề cập trong thông báo này vẫn có hiệu lực theo chính sách quy định hiện hành)

 

1.Chế tài ngừng hoạt động shop do tỉ lệ đơn hàng hoàn tất dưới mức quy định:

Sendo.vn sẽ xem xét lịch sử toàn bộ đơn hàng phát sinh trong 30 ngày gần nhất và xác định mức chế tài tùy theo tỉ lệ đơn hàng hoàn tất và hoạt động tiêu cực của Người Bán. 

- Tỉ lệ đơn hàng hoàn tất bị chế tài ngừng hoạt động là mức tỉ lệ dưới 60%, trong đó Tỉ lệ đơn hàng hoàn tất tính theo công thức sau:

 

Chú thích: (Tổng đơn hàng hoàn tất + tổng đơn hàng Hủy do Người bán + Tổng đơn hàng chuyển hoàn) được gọi chung là Đơn hàng xét duyệt.

- Thời điểm thực hiện: Định kỳ ngày 1 hàng tháng, Sendo.vn tổng hợp đơn hàng, thực hiện thông báo cho Người Bán về kết quả xử lý và thực thi chế tài. 

- Đối tượng áp dụng: 

+ Shop hoạt động tối thiểu 30 ngày có tối thiểu 05 đơn hàng xét duyệt

+ Shop hoạt động dưới 30 ngày có tối thiểu 10 đơn hàng xét duyệt

 

 

- Thời gian khiếu nại: Sendo tiếp nhận khiếu nại liên quan trong vòng 07 ngày kể từ khi thực thi chế tài. Shop cần liên hệ Trung tâm hỗ trợ Người bán qua email: hotronguoiban@sendo.vn  hoặc hotline 1900 6771 để yêu cầu khiếu nại.

- Trường hợp chế tài hủy shop: Sendo thực hiện tạm ngưng hoạt động của Shop trong vòng 07 ngày để xử lý các đơn hàng tồn đọng. Sau thời gian này, Sendo sẽ thực hiện Hủy shop. Trong trường hợp Shop có khiếu nại hợp lệ, Sendo sẽ thực hiện tra soát và thông báo kết quả xử lý khiếu nại bằng email đến Shop trong vòng 07 ngày kể từ khi Shop cung cấp đầy đủ các bằng chứng (nếu có) theo yêu cầu của Sendo. 

 

2.Chế tài đối với Shop không tích cực phản hồi yêu cầu xử lý khiếu nại của Người mua hoặc/và yêu cầu từ Sendo.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh yêu cầu xử lý khiếu nại của Người mua hoặc/và yêu cầu từ Sendo nhưng Shop không có bất kỳ phản hồi nào, tài khoản Ví Senpay của Shop sẽ bị đóng băng tạm thời và Sendo có toàn quyền phán quyết, đảm bảo quyền lợi cho Người mua hàng. Ví Senpay của Shop sẽ được mở đóng băng khi đơn hàng khiếu nại được giải quyết hoàn tất theo quy định hiện hành.

 

>> Link xem chi tiết Chính sách người bán  

 

3.Bổ sung nội dung vi phạm trong Phụ lục 6. Bảng nội dung vi phạm và các hình thức chế tài xử lý vi phạm người bán trên Sendo

 

 

>> Link xem chi tiết Chính sách người bán – Phụ lục 06

 

 GÓP Ý VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ TÀI NGƯỜI BÁN CHO SENDO TẠI ĐÂY

 

Chúc Quý Shop buôn may bán đắt cùng Sendo

 

🌷 Trân trọng cảm ơn! 🌷

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📩 E-Mail: hotronguoiban@sendo.vn  / Gửi "liên hệ hỗ trợ"

💍 Like fanpage "Người Bán - Siêu Chợ Sen Đỏ ": https://www.facebook.com/SendoShop/

♻️ Tham gia nhóm "Cộng đồng Shop - Siêu Chợ Sen Đỏ": https://www.facebook.com/groups/khoinghiepsendo/