Làm cách nào để cài đặt điểm Sen

Trở lại

- Bước 1: Chọn Cấu hình dịch vụ > Điểm sen


- Bước 2: Nhập tỷ lệ điểm thưởng có giá trị từ 2% - 10% (do shop tùy chọn cân nhắc).


- Bước 3: Đăng ký


Lưu ý: Shop Hoa Sen bắt buộc tham gia chương trình với tỷ lệ điểm thưởng là 2%.

Việc Đăng ký/thay đổi/hủy chỉ được thực hiện 2 lần trong 1 tháng.


Với những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách mua hàng, Shop sẽ có được nhiều đơn hàng thành công.


Bước 1: Chọn Cấu hình dịch vụ > Điểm sen


Bước 2: Nhập tỷ lệ điểm thưởng có giá trị từ 2% - 10% (do shop tùy chọn cân nhắc)


Bước 3: Đăng ký


Lưu ý: Shop Hoa Sen bắt buộc tham gia chương trình với tỷ lệ điểm thưởng là 2%

Việc Đăng ký/thay đổi/hủy chỉ được thực hiện 2 lần trong 1 tháng


Những Shop Hoa Sen hoặc Shop cài đặt thưởng điểm Sen cho khách, các sản phẩm sẽ có phần hiển thị tặng điểm sen như hình: giá trị điểm thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ điểm thưởng Shop cài đặt và giá trị sản phẩm.


Với những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách mua hàng, Shop sẽ có được nhiều đơn hàng thành công.Bước 1: Chọn Cấu hình dịch vụ > Điểm sen


Bước 2: Nhập tỷ lệ điểm thưởng có giá trị từ 2% - 10% (do shop tùy chọn cân nhắc)


Bước 3: Đăng ký


Lưu ý: Shop Hoa Sen bắt buộc tham gia chương trình với tỷ lệ điểm thưởng là 2%

Việc Đăng ký/thay đổi/hủy chỉ được thực hiện 2 lần trong 1 tháng


Những Shop Hoa Sen hoặc Shop cài đặt thưởng điểm Sen cho khách, các sản phẩm sẽ có phần hiển thị tặng điểm sen như hình: giá trị điểm thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ điểm thưởng Shop cài đặt và giá trị sản phẩm.


Với những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách mua hàng, Shop sẽ có được nhiều đơn hàng thành công.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486