Cách tính trọng lượng hàng hóa

Trở lại


Hàng hóa thuộc dạng hình khối, hộp khi được gửi qua nhà vận chuyển sẽ được xác định trọng lượng theo 02 ( hai ) cách:

Cách 1: Tính theo trọng lượng thực.

        * Hàng hóa sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế và thường được áp dụng cho đơn hàng nội thành

- Cách 2: Tính theo trọng lượng quy đổi.

        * Hàng hóa sẽ được đo theo kích thước của các chiều và quy đổi trọng lượng theo thể tích để tính cước. 

        Công thức quy đổi như sau:

Ví dụ:
Một chiếc hộp có: chiều dài 25cm, chiều rộng 18cm, chiều cao 12cm.
Thực hiện theo công thức ta sẽ được: Trọng lượng = 25 x 18 x 12/6000 = 0.9kg

Hàng hóa thuộc dạng hình khối, hộp khi được gửi qua nhà vận chuyển sẽ được xác định trọng lượng theo 02 ( hai ) cách:

Cách 1: Tính theo trọng lượng thực.

        * Hàng hóa sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế và thường được áp dụng cho đơn hàng nội thành

- Cách 2: Tính theo trọng lượng quy đổi.

        * Hàng hóa sẽ được đo theo kích thước của các chiều và quy đổi trọng lượng theo thể tích để tính cước. 

        Công thức quy đổi như sau:Ví dụ:
Một chiếc hộp có: chiều dài 25cm, chiều rộng 18cm, chiều cao 12cm.
Thực hiện theo công thức ta sẽ được: Trọng lượng = 25 x 18 x 12/6000 = 0.9kg

Hàng hóa thuộc dạng hình khối, hộp khi được gửi qua nhà vận chuyển sẽ được xác định trọng lượng theo 02 ( hai ) cách:

Cách 1: Tính theo trọng lượng thực.

        * Hàng hóa sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế và thường được áp dụng cho đơn hàng nội thành

- Cách 2: Tính theo trọng lượng quy đổi.

        * Hàng hóa sẽ được đo theo kích thước của các chiều và quy đổi trọng lượng theo thể tích để tính cước. 

        Công thức quy đổi như sau:Ví dụ:
Một chiếc hộp có: chiều dài 25cm, chiều rộng 18cm, chiều cao 12cm.
Thực hiện theo công thức ta sẽ được: Trọng lượng = 25 x 18 x 12/6000 = 0.9kg

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486